Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Kusten och skärgården > Skärgårdshavet 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Skärgårdshavet - störst i Europa och vackrast i världen

 

Fotograf: Sakari Aarnio
Vattnen i Rimito är abborrens rike.

Skärgårdshavet, som ligger i Östersjön mellan Åland och Fastlandsfinland är Europas största skärgård och en av världens mest vidsträckta skärgårdsområden. Många kallar området för världens vackraste skärgård – och det med fog. Du kan gå i land på en obebodd ö och fiska helt för dig själv. I Skärgårdshavet hittar var och en ett eget hemliga fiskeställe.

Skärgårdshavet är mångsidigt, vilket gör det till ett oslagbart område för fiske. Här finns vidsträckta fjärdar, småskuren skärgård, skär och grynnor, djupt vatten och grunda vikar. Kända fiskeställen är Finby, Pargasområdet, vattnen kring Åbo, Gustavs och Nystads skärgård.

Storgäddans hemvatten

För fritidsfiskaren är gäddan fångstarten nummer ett. Det finns gädda överallt med undantag av den yttersta skärgården, och gäddbestånden är starka. Här har du också möjlighet att fånga verkliga storgäddor. Fiskar på flera kilo är vanliga och det är inte omöjligt att du får en baddare på över tio kilo.

På vintern kan du pimpelfiska efter gädda i vikmynningarna. Säsongen för pimpelfiske är som bäst när den första isen lägger sig på vikarna och på de sista vårisarna. Efter islossningen drar sig gäddorna till sina lekplatser i de vassbevuxna vikarna.

I Skärgårdshavet kan en gädda hugga på draget nästan var som helst. De säkraste fångstplatserna finns längs grynnorna, på områden med blåstång och i vassbevuxna vikar. I vattnen kring de yttersta holmarna och skären finns tidvis s.k. strömmingsgäddor, som kan vara stora.

   

The Archipelago Sea is the largest in Europe and among the most extensive archipelagic complexes in the whole world. For rod anglers, the number one species of the archipelago is pike.

   
Abborre, gös, havsöring…

Skärgårdshavet är ett av Finlands bästa områden för abborre. Abborrar på 300–500 gram är vanliga och det förekommer även abborrar på ett kilo.

Gösen trivs bra i Skärgårdshavets grumliga kustvatten och jigg-, spinn- och pimpelfiskare får utmärkta gösfångster. Gösarna som fångas väger i allmänhet under ett kilo, men på de bästa ställena har du chansen att dra upp en gös på flera kilo.

En intressant form av fiske är mete efter sik i sunden och vid sandbottnarna om våren efter islossningen.

Havsöring fångas om våren och hösten främst i den yttre skärgården med spinnfiske och trolling.

Strömming kan du fiska i början av sommaren och på senhösten i smala sund och från broar. Populära ställen är bl.a. Ukko-Pekkas bro i Nådendal och semestercentrets brygga i Pargas.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
I Dragsfjärd finns mångsidiga och fiskrika vatten.
I Dragsfjärd finns mångsidiga och fiskrika vatten.
 

Extrema motsatser i naturen

Skärgårdshavet är en dröm för alla som njuter av havsnaturen. Här möts extrema motsatser. Karga och bergiga skär övergår plötsligt i frodiga lundar och blomstrande strandlandskap. Typiskt för området är de gröna askdungarna.

Under högsommaren är öarnas blomsterprakt en fröjd för ögat, men i den yttre skärgården blir landskapet kargare.
Skärgårdshavets största öar är Ålands huvudö, Kimito och Otava i Rimito. Antalet små skär är oändligt.

Fotograf: Arto Kojo 
Iniö.
Iniö.
 

Sötvattensfiske i havet

Lanskapen och den mångsidiga naturen gör din fiskefärd till en oförglömlig upplevelse. Området har en rik fågelfauna och fiskaren kan även få se gråsälar. I Skärgårdshavets nationalpark finns gamla traditionsmiljöer och fiskebyar.

Vattenkvaliteten i Skärgårdshavet varierar. Området kring Åbo och de stora vikarna som skär in i fastlandet är eutrofa men i den yttre skärgården är vattenkvaliteten bättre. Det bräckta vattnet har en låg salthalt (5–6 promille) och därför finns det sötvattensfiskar i området.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Nagu skärgård.
Nagu skärgård.
 

Skärgårdshavet är grunt och djupet i kustvattnen är i allmänhet under 10 meter. Havet är fruset i cirka tre månader. Under vissa vintrar har havet varit öppet hela vintern.

I området finns många turistföretag, och fiskaren kan besöka en tjusig fiskrestaurang på sin fisketur.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Velkua är ett bra område för pimpelfiske. Under blidvintrar fryser inte de strömmande sunden till.
Velkua är ett bra område för pimpelfiske. Under blidvintrar fryser inte de strömmande sunden till.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Kusten och skärgården
Område:8 400 km²
Längd:100 km
Djup:23 m
Max. djup:59 m
Antal öar:40 000
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Havsöring
Id
Lake
Lax
Mört
Sarv
Sik
Strömming

TOP 5

1. Den oändliga mosaiken av kobbar och skär.

2. En storgädda hugger draget i vasskanten.

3. Gösen och abborren är på gång i skymningen.

4. En läcker fiskmåltid på en holme.

5.En säl dyker upp i det öppna havet.

Tilläggsinformation