Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Älvar 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Älvar

 

Fotograf: Jari Salonen
Forsarna i Rommaeno vid Torne älvs källflöden är storharrens rike. Kermankoski, Heinävesi. Rommaeno, Enontekis. Övre delen av Kemi älv, Savukoski. Rommaeno har stora harrar. Enontekis. Nattsländor i Äyskoski, Tervo.
Forsarna i Rommaeno vid Torne älvs källflöden är storharrens rike.

För många fiskare är bruset från strömmande vatten och silverblänket av fiskar som simmar i forsarna det viktigaste i livet. I Finland kan de se fram emot många upplevelser, strida strömmar och små bäckar. Detsamma gäller fångstfiskens storlek. En bra dag kan världens största Atlantlax hugga på flugan – en annan dag får fiskaren nöja sig med ynklig småfisk.

Finlands största älvar är stora vatten med strida strömmar. Torne älv och Tana älv, som är i naturtillstånd, är bland Europas bäst producerande laxälvar, och i dessa breda strömmar fiskar man efter lax både i båt och från stranden.

Många av älvarna i Finland har byggts ut för elproduktion. Även i dem finns forsar som lämpar sig för fiske, och uppdämningsbassängerna är bra ställen för fiske efter gädda. Sådana stora älvar är bl.a. Kymmene älv, Kemi älv, Ijo älv och Kumo älv. De kraftigaste forsarna finns i älven Vuoksen vid ryska gränsen finns.

Fotograf: Veli-Pekka Räty 
En tanalax har huggit på kroken!
En tanalax har huggit på kroken!
 

Harr och lax i Lappland

Många viktiga älvar för fisket finns i Lappland. Utöver de stora älvarna finns det många intressanta älvar och åar med harr och öring i området.

Listan över fiskeälvar i Lappland är lång: Simo älv, Lätäseno med dess grenar i Lapska armen i Enontekis, Ounasjoki norr om Rovaniemi, Kairi-, Nuortti- och Luttojoki i Salla och Savukoski utmarker i östra Lappland samt Juutuanjoki, Ivalojoki och Neiden älv i Enareområdet. I vildmarken i Vätsäriområdet norr om Enare träsk finns ett stort antal intressanta små älvar och åar.

Fotograf: Veli-Matti Paananen 
Keihärinkoski, Viitasaari.
Keihärinkoski, Viitasaari.
 

Oulankajoki, Kitkajoki och Kuusinkijoki är bland Finlands mest kända öringälvar. Öringen som stiger i Oulankajoki växer till sig i sjön Pääjärvi på den ryska sidan. Öringen i Oulankajoki kan väga flera kilo.

Många av åarna i Lappland är bara några meter breda, men där kan det ändå finnas stor harr eller öring.

Öringforsar i Insjöfinland

I Mellersta Finland finns många stora sjöar som kopplas samman av strida forsar. Populära öringforsar är Huopanankoski i Viitasaari, Keihärinkoski, forsstråken Kolima–Keitele, Äyskoski i Lohimaa i Tervo samt Kapeenkoski och Kuusaankoski i Laukas.

Fotograf: Jaakko Tähti 
Huopanankoski, Viitasaari.
Huopanankoski, Viitasaari.
 

Den välkända finska författaren Juhani Aho tillbringade sina somrar vid Huopanankoski, där han skrev sina fiskehistorier som blivit kända under namnet "spånor". Aho var en av de grundande medlemmarna i Finlands sportfiskares förbund. Hans berättelser tillhör klassikerna i den finska fiskelitteraturen.

Kända forsar i östra Finland är Ruunaa i Lieksa, Konnuskosket i Leppävirta, Kermankoski och Karvionkoski i Heinävesi och Läsäkoski i Kangasniemi. I västra Finland kan du fiska efter havsöring i Lestijoki, Storå, Sastmola älv och Kumo älv.

   

Rainbow trout is a common game species on River Merikarvianjoki and on many other rivers and rapids fishing sites in Finland. Rainbow trout are pursued using colourful flies, small plugs and spoons.

   
Socialt forsfiske i söder

I södra Finland finns många fina små älvar och åar, exempelvis Kotalaforsarna i Virdois, Kuokkalankoski i Lempäälä, Vihavuosi fors i Hauho och Fiskars å.

Fiskare som trivs i en urban miljö styr kosan till Aura å i Åbo, Vanda å i närheten av Helsingfors eller till Tammerkoski, som strömmar genom Tammerfors.

Vissa forsar i södra Finland och Insjöfinland är uteslutande öringforsar, men på många ställen fiskas vanligen regnbågslax. Harr är en vanlig art och stor gös, gädda, asp och id ger fisket en extra krydda. De andra sportfiskarna bidrar till upplevelsen, men ibland finns det irriterande många av dem vid forsen.

På en del fiskeställen kan man fiska året runt, men många älvar är fridlysta på hösten från den 1 september till den 30 november.

Fotograf: Jari Salonen 
Lankoski är ett av de bäst kända fiskeställena i Sastmola älv.
Lankoski är ett av de bäst kända fiskeställena i Sastmola älv.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 

TOP 5

1. Kemi älv 552 km

2. Torne älv-Muonio älv 521 km

3. Ijo älv 310 km

4. Ounasjoki 298 km

5. Kitinen 278 km