Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Enare träsk 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Enare träsk - nordens karga sjö för laxfiskar

 

Fotograf: Lentokuva Vallas
Det finns över 3 000 öar i Enare träsk.

"En fisketur på en vecka i Enare går mot sitt slut. Vinden piskar upp vågorna till skum på Kasari. Vi sitter i tält på ön Selkälahdensaari och väntar på att vädret blir bättre, så att vi kan återvända till bilen över den stora fjärden. I kylväskan ligger filéerna av den stora rödingen jag fick i går. Vi har inte sett en människa på två dagar."

Så här lyder en reseberättelse från Enare träsk, Lapplands största och Finlands tredje största sjö. Enare träsk erbjuder fiskaren en unik ödemarksmiljö, rent vatten och stora fiskar.

Enare träsk är en unik sjö i Europa. På få ställen får man fiska så ostört som här. Du kan röra dig på fjärdarna i Enare träsk och beundra den orörda naturen i dagar utan att träffa på någon annan. Stränderna är obebyggda med undantag av några byar och raststugor.

Vild öring

Enare träsk är nummer ett i Finland för fiske efter öring. Under de senaste åren har öringfångsten uppgått till 45 ton. Öringens normalvikt är 1–3 kilo, men dragfiskaren kan få rekordbaddare på kroken. De största öringarna som fångats i Enare träsk har vägt över tio kilo. Och till råga på måttet förökas öringen naturligt i de älvar som utmynnar i Enare träsk.

Fotograf: Jari Salonen 
En öring på 2,6 kilo från sänkan i fjorden Nanguvuono.
En öring på 2,6 kilo från sänkan i fjorden Nanguvuono.
 

I början av säsongen, vilket på Enare träsk innebär slutet av juni, finns öringen på ett par meters djup vid vikmynningar, kring grynnor och i sunden mellan öarna på fjärden. Då kan man få en öring på kroken med kastspö från lägeröns strand.

När vattentemperaturen går över 10 grader finns öringen på större djup. Då är snabbt fallande strandvatten kring öarna och sänkor på 10–30 meter som omges av grunt vatten bra fiskeställen.

Under de ljusa högsommarnätterna kan du fiska efter öring alldeles vid ytan eller på några meters djup i sänkor på 20–40 meter eller invid grynnor ute på fjärden. De djupa mittdelarna på stora fjärdar ger fångst mer sällan. Från mitten av juli fram till augusti lönar det sig att låta en del av dragen sjunka ner till 10 meter.

På hösten kommer fisken åter till de grunda vattnen. På hösten är vädret ofta blåsigt och regnigt, men under en bra dag kan öringsfångsten vara desto finare.

Fotograf: Petteri Kontila 
Kasarinselkä ger röding.
Kasarinselkä ger röding.
 

Rödingen hugger blänken i djupt vatten

Enarerödingen är en annan fantastisk fångstart i Enare träsk. En vanlig storlek för rödingen är 0,7–2 kg. Rödingar på flera kilo – rekordfiskar väger åtta kilo – är också möjliga. När vattnen är kalla, kan man fånga röding på ytan. På sommaren hugger rödingen på skeddrag på 10–20 meters djup.

Kanadaröding hugger gärna på drag på 20–30 meters vatten och ibland på mycket grunt vatten.

Spinnare ger harr kring grynnorna

Spinnfiskaren fångar harr på de steniga stränderna på öarna ute på fjärden. Beståndet är starkt och harr på 0,5–1 kg är vanlig i Enare träsk. Svag vind är till fördel vid harrfiske, och stränder som ligger i vinden är bra fångstplatser.

Sund mellan öar ute på fjärden är bra ställen för fiske efter harr. I slutet av juli kan du fånga storharr på 2–4 meters djup i vikarna på öarna ute på fjärden.

Fotograf: Petteri Kontila 
Du kan fånga harr med spinnare i vattnen kring öarna och grynnorna ute på fjärden.
Du kan fånga harr med spinnare i vattnen kring öarna och grynnorna ute på fjärden.
 

Sik med fluga

Sikbeståndet är starkt, och flugfiskaren hittar siken bäst i början av sommaren, när det är varmt. Då kommer siken in i mjukbottnade vikar för att äta. När siken är på gång, hugger den också på spinnare. Bottensiken kan väga flera kilo men de vanligaste fångstfiskarna väger under ett kilo.

I Enare träsks djup – särskilt vid åmynningar – kan även en gädda hugga på betet, men i dessa kalla vatten är gäddan en fåtalig art.

Rött kött med pirk

På vintern finns harren i Enare träsk i närheten av stränderna och längs grynnorna, på samma sätt som i många andra vatten i Lappland. Vid lågt vattenstånd är 1–2 meter ett lämpligt fångstdjup. Kring första maj börjar vattnet stiga, och då kan du fånga en stor harr mellan stora stenar i under en halv meters vatten.

Även en öring kan hugga pirken mitt i harrfisket. På vintern är pimpelfiske efter röding en krävande metod: pirkarna måste få sjunka ner till 10–20 meters djup.

Fjärden Joensuunselkä utanför Veskoniemi är ett av de bästa områdena för pimpelfiske efter abborre.

Fotograf: Risto Jussila 
Nanguvuononselkä i sydöstra Enare träsk.
Nanguvuononselkä i sydöstra Enare träsk.
 

Öppna fjärdar och skärgård

De största fjärdarna i Enare träsk är Kasariselkä, Vasikkaselkä, Sammakkoselkä och Ukonselkä. Kasari är över 30 kilometer lång och den motsatta stranden är utom synhåll.

Enare träsk har uppstått i en sänka och därför finns det stora djup i sjön. Bottnens former är mycket varierande. Landskapet präglas av stora skärgårdar, grynnor och vikar samt djupa sänkor på fjärdarna.

Klipporna och höjderna på stranden höjer sig flera tiotals meter rakt upp från vattnet, men ställvis finns det också släta strandklippor och sandmarker längs stränderna. De klippiga öarna med torrfuror är kännetecknande för Enare träsk. En människa hinner inte pröva alla fiskeställen under sin livstid.

Fotograf: Markku Myllylä 
Den blanka fjärden i Enare träsk ger lugn i sinnet.
Den blanka fjärden i Enare träsk ger lugn i sinnet.
 

Dricksvatten direkt från sjön

Enare träsk har utmärkt vatten. Vattnet är kallt också på sommaren och vattentemperaturen på fjärdarna är vanligen under 15 grader. Vattnet är klart och drickbart. Siktdjupet i norra Enare träsk är 9 meter.

Tammerforsare tror att Paarlahti i Näsijärvi är Finlands enda fjord, men Finlands längsta fjordar finns faktiskt i Enare träsk. Nanguvuono, Kaikunuora, Surnuvuono och Suolisvuono är långa, smala och djupa fjordar, och de är också fiskrika på samma sätt som sjöns övriga delar.

Enare träsk ligger i ödemarken och därför ska den som ger sig ut på sjön ha respekt för naturen. Ibland kan det blåsa upp till storm mycket snabbt och på de vidsträckta fjärdarna kan sjögången bli mycket stark, nästan som på havet. I ödemarken är hjälpen långt borta.

Inkvartering hittar du i Enare by och i de andra byarna vid sjön. De som fiskar på Enare träsk övernattar ofta i tält eller raststugor. På sjön finns också två hyrstugor.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:1 084 km²
Längd:82 km
Kuststräckans längd:3 278 km
Djup:14 m
Max. djup:92 m
Antal öar:3 300
  
Fiskarter
Abborre
Gädda
Harr
Insjölax
Insjööring
Röding
Sik
  
Övrigt
Minimimått: 60 cm insjölax, 50 cm insjööring, 45 cm röding, 45 cm kanadaröding i 30 cm harr.

3 laxfiskar/dygn (gäller inte harr och sik).

Förbjudet att använda beteshållare, isfritt i juni–oktober.

TOP 5

1. Den långsmala vackra skärgården mellan Kasariselkä och Sammakkoselkä fjärdar.

2. De långa fjordarna i sjöns nordöstra del.

3. Ukko, samernas heliga ö.

4. TGrottan med evig is på ön Jääsaari ("Isön").

5. Fiskestället vid B-märket i sundet Ahmasalmi.

Tilläggsinformation