Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Näsijärvi 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Näsijärvi - en utmaning i Birkaland

 

Fotograf: Ismo Kolari
Näsijärvi är populärt särskilt bland trollingfiskare.

Näsijärvi, Birkalands största sjö, är en karg och öppen sjö med få öar. Näsijärvi är ett av Finlands populäraste fiskevatten, men tidvis känns det som om man befann sig i obebodd ödemark.

De viktigaste fångstarterna i Näsijärvi är gös, gädda, abborre, öring och insjölax. Eftersom Näsijärvi är djup och har få öar, är sjön ett krävande fiskevatten. Ibland måste man jobba hårt för att hitta fisken.

Å andra sidan erbjuder Näsijärvi möjlighet att fånga storfisk. I sjön har man fångat en gädda på mer än 17 kilo och öringar och insjölaxar på nästan tio kilo. Gösar på flera kilo är vanliga fångstfiskar.

Gösen nappar på kanten till en sänka

På sommaren är gösfisket i högre grad koncentrerat till fjärdarna, där man släpfiskar efter gös på djupen och längs kanterna av grundtoppar ute på fjärden. Området kring skäret Siilinkari utanför Tammerfors och sänkan från Siilinkari mot Aitolahti hör till de mest kända gösställena i Näsijärvi.

Fotograf: Ismo Kolari 
I kvällsskymningen på högsommaren nappar gösen i närheten av ytan.
I kvällsskymningen på högsommaren nappar gösen i närheten av ytan.
 

Pallosaari- och Harvassaloområdet i norra delen av fjärden Näsiselkä, området utanför Taulaniemi på fjärden Koljonselkä och sundet Unnekivensalmi som leder mot Vankavesi är populära fiskeställen. Utmärkta ställen för spinnfiskaren är bl.a. strömmarna i Unnekivensalmi. Även Vankavesi är ett känt område för gös. I början av sommaren håller gösen till i vikmynningarna.

De bästa områdena för gäddfiske är vikarna i Näsijärvi. Gädda finns i skärgården och vassruggarna i vikarna i sjöarna Myyrysselkä och Vankavesi. Även de vidsträckta grunda vattnen mitt i sänkorna på Koljonselkä och Myyrysselkä bjuder på fint gäddfiske, och där kan till och med en baddare hugga på kroken. På Näsiselkäs karga stränder är det svårare att fånga gädda.

Fotograf: Ismo Kolari 
I kvällsskymningen på högsommaren nappar gösen i närheten av ytan.
I kvällsskymningen på högsommaren nappar gösen i närheten av ytan.
 

Öringfiske i december

Öring och insjölax nappar i hög grad på samma ställen på sjöns fjärdar. Huvudsäsongen infaller på senhösten. Näsijärvi är en av de sista sjöarna i Finland som fryser till. Ofta kan man spinnfiska på Näsijärvi fram till slutet av december.

Näsijärvi är ett av Finlands populäraste områden för pimpelfiske och särskilt abborre har hög fångstsäkerhet.

Beståndet av signalkräfta har vuxit kraftigt under de senaste åren. I dag är Näsijärvi en av landets bästa kräftsjöar.

   

Signal crayfish are caught on the rocky bottoms of lake shores and shoals. The suitable catch depth is usually 3 to 6 metres. Crayfish parties in good company represent the Finnish autumn atmosphere at its best.

   
Naturens lugn finns nära staden

Det är lätt att nå Näsijärvi. Sjön breder ut sig framför Nordens största inlandsstad Tammerfors, och det finns goda fiskevatten också vid stadens stränder. Näsijärvi har tre större fjärdar, Näsiselkä, Koljonselkä och Vankavesi. Alla tre är utmärkta fiskevatten. Vattnet är av god kvalitet, ställvis utmärkt, och därför är Näsijärvi ett mycket populärt mål för båtfolk.

Näsijärvis södra del är öppen och har få öar. I den norra delen finns fler öar. Stränderna täcks av barrskog. Vattnet har en nyans av humus men är rätt klart. Man har satsat mycket på skötseln av fiskevattnen.

Fotograf: Ismo Kolari 
Trolling efter gös en sommarkväll är en av de mest avkopplande formerna av fiske.
Trolling efter gös en sommarkväll är en av de mest avkopplande formerna av fiske.
 

Den över 100 kilometer långa Näsijärvistråken fortsätter över Ruovesi och Tarjannevesi ända fram till orten Virdois.

Det finns gott om fritidsbebyggelse på Näsijärvis stränder, vilket begränsar fisket i strandvattnen. När invånarna är på stugan är det inte förenligt med god sed att kasta drag i närheten av bryggan. Till all lycka finns det massor med intressanta fiskeställen i sänkorna och i de grunda vattnen på fjärdarna.

Fiskeplatser nära: Sjöarna Ruovesi, Tarjanne, Keurusselkä, Pyhäjärvi, Kyrösjärvi, Längelmävesi och Roine samt forsarna Tammerkoski och Kuokkalankoski.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Näsiselkäs fiskrika vattnen öppnar sig strax utanför Tammerfors stad.
Näsiselkäs fiskrika vattnen öppnar sig strax utanför Tammerfors stad.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:255 km²
Längd:43 km
Kuststräckans längd:759 km
Djup:14 m
Max. djup:61 m
Antal öar:646
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Insjölax
Insjööring
Lake
Mört
Sarv
Sik

TOP 5

1. Fjärdarna Näsiselkä och Koljonselkä, som är nästan helt utan öar.

2. Det är en dag i december, snön faller sakta och en öring hugger på kroken.

3. Trolling efter gös är fängslande en sensommarkväll, när skymningen faller på.

4. Fem minuter från staden och du tror du är i vildmarken.

5. Blå midvinterskymning på isvidden.

Tilläggsinformation