Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Älvar > Kemi älv 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Kemi älv - Finlands längsta älv

 

Fotograf: Jari Tuiskunen
Fiskeplatsen vid Kemihaara erbjuder lugna strömdrag och flacka forsar i ödemarkslika landskap.

Finlands längsta älv, Kemi älv, når havet vid staden Kemi längst inne i Bottniska viken. Innan detta har älven runnit fram i 550 kilometer med start i små bäckar i ryska och finska Lappland, vidare genom obebodda ödemarker och närmare älvmynningen även genom mer av människan formade miljöer.

År 1949 stod Isohaara kraftverk klart i närheten av älvmynningen, och därefter har älven även försetts med 20 andra kraftverksdammar. Det här betyder att största delen av älvens forsar har begravts under uppdämningsbassänger. Utbyggnaden förstörde samtidigt en av Europas produktivaste laxstammar, som sedermera har hållits i liv genom kraftiga yngelutsättningar. Nuförtiden kommer vandringsfiskarna förbi Isohaara via en fiskväg och förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt för fisken att vandra ända upp till Ounasjoki.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Vikaköngäs som hör till Rautajoki är en populär put-and-take plats norr om Rovaniemi.
Vikaköngäs som hör till Rautajoki är en populär put-and-take plats norr om Rovaniemi.
 

Kemi älvs kändaste fiskplats är älvens nedre lopp, under Isohaara kraftverk. På området fiskar man havsöring och lax framför allt genom att ro wobblers, men det är även möjligt att kastfiska från stranden. De största laxarna ha vägt över 20 kilo, så det lönar sig inte att vara ute med lätt utrustning. Juni-juli är den bästa tidpukten för att nappa en silverglänsande uppstigande lax, medan havsöringar påträffas redan i april.

Betydligt småskaligare fiske i mer ödemarksanda kan man uppleva i Kemi älvs källflöden och övre lopp. Forststyrelsen förvaltar Kairijoki, Kemihaara och Vikaköngas som hör till Rautajoki. Här kan man fiska insjööring och harr i trevlig omgivning. I Kairijoki och Kemihaara finns även den lilla men naggande goda bäcköringen, hemma från Amerika.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Bäckröding är en vanlig fångstfisk i Kemi älvs övre lopp. Eftersom den här främmande arten tävlar med öringen om utrymme, lönar det sig att alltid ta upp bäckrödingarna.
Bäckröding är en vanlig fångstfisk i Kemi älvs övre lopp. Eftersom den här främmande arten tävlar med öringen om utrymme, lönar det sig att alltid ta upp bäckrödingarna.
 

Ounasjoki

Ounasjoki är den största biälven till Kemi älv. Den går samman med moderälven vid Rovaniemi stad. Den 300 km långa älven har sin start i Ounasjärvi i Enontekis och den är helt fredad från kraftverksbyggen. Det här betyder att älvens cirka 100 forsar är fria och erbjuder mångsidiga möjligheter att fiska harr och öring. Älvens bredd (som mest över 100 m) kan ändå göra fisket utmanande, i synnerhet vid högt vattenstånd. Från midsommar till augusti brukar förhållandena vara som bäst.

Vid Meltaus by går älven Meltausjoki samman med Ounasjoki. Meltausjoki är en betydligt mindre och lättare fiskeplats för till exempel flugfiskare. Harr och öring som planteras ut i fångststorlek hugger på dragen här, liksom gädda, abborre och olika mörtfiskar.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Unarinköngäs i älven Meltausjoki är en ståtlig naturformation.
Unarinköngäs i älven Meltausjoki är en ståtlig naturformation.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Älvar
Längd:550 km
  
Fiskarter
Abborre
Gädda
Gös
Harr
Id
Insjööring
Lake
Lax
Mört
Regnbågslax
Sik