Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Päijänne 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Päijänne - drickbart god

 

Fotograf: Veli-Matti Paananen
Kirkkoselkä i Korpilahti, norra Päijänne.

Mäktiga Päijänne sträcker sig ut mellan Lahtis och Jyväskylä i södra och mellersta Finland. Sjön är ett av Finlands populäraste områden för fritidsfiske. Det är inget under eftersom sjöns klara och rena vatten, vidsträckta fjärdar och rika fiskbestånd erbjuder fritidsfiskarna utmaningar, ögonfröjd och fångster.

Trots att Päijänne är populär finns det gott om plats på den stora sjön. Päijänne är Finlands djupaste och näst största sjö. Typiskt för landskapet är de karga och mäktiga stränderna. Öarna och stränderna stiger brant upp från djupet.

Vikarna ger gädda

De vanligaste fångstarterna i Päijänne är gädda och abborre. De grunda gräsbevuxna vikarna, vassbestånden mellan öarna och grynnorna är bra fiskeställen. På Päijännes västra strand, i vikarna utanför Jämsä, Kuhmois och Padasjoki finns många potentiella gäddvatten. Bra ställen för fiske efter gädda på östra stranden är de eutrofa sunden i Sysmä och Luhango. I området utanför Jyväskylä i norr finns många bra vikar för gäddfiskaren. Storgädda kan du fånga i stimmen av siklöja på Päijänne fjärd.

Gösbeståndet i Päijänne har vuxit till sig och det är möjligt att fånga gösar på flera kilo i sjön. Gös- och gäddbeståndet är starkast i norra Päijänne, där vattnet är mörkare och något mer eutroft. Grynnorna ute på fjärden och sunden mellan öarna är gösfiskarens spelplan.

Fotograf: Veli-Matti Paananen 
I Sammallahti i Jämsä simmar stora gäddor.
I Sammallahti i Jämsä simmar stora gäddor.
 

Öring på fjärdarna

På våren och hösten är trolling efter öring och insjölax populärt. De vidsträckta fjärdarna och djupa vattnen erbjuder utmärkta möjligheter till trollingfiske. I sjön planteras stora mängder öring och vatten som utmynnar i sjön har iståndsatts för att trygga fiskarnas naturliga fortplantning.

Den som vill fiska efter laxfiskar styr kosan till djupen på mellersta Päijännes stora fjärdar, Tehinselkä och Judinsalonselkä, och till deras kanter. Bra områden för trolling finns på båda sidorna av åsen Pulkkilanharju som går tvärs över sjön i dess södra del.

Fotograf: Veli-Matti Paananen 
En insjölax högg en beteshållare i ytlagret ute på Judinsalonselkä i slutet av maj.
En insjölax högg en beteshållare i ytlagret ute på Judinsalonselkä i slutet av maj.
 

På sommaren hittar metarna braxen, mört och id i de gräsbevuxna vikarna. Södra Päijänne är ett viktigt område för fiske efter signalkräfta.

På vintern är Päijänne ett populärt mål för pimpelfiske. Den djupa sjön är en utmaning för pimpelfiskaren.

De som pimpelfiskar efter lake ger sig ut till vikarna, där laken leker på ett par meters djup vid vikens mynning och längst inne i viken.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Ön Kelvenne i Päijänne nationalpark.
Ön Kelvenne i Päijänne nationalpark.
 

Sandåsar och bergiga öar i nationalparken

I Päijännes södra del finns en nationalpark med många eldplatser, vindskydd, tältplatser och vandringsleder. En viktig ö i nationalparken är långsmala Kelvenne som finns på fjärden Virmailanselkä.

Landskapet vid Päijänne är varierande. En brant och klippig ö kan ha en ö med en långgrund sandstrand som granne. I nationalparken är åsarna en fröjd för ögat. På många öar finns vikar som ursprungligen varit dödisgropar. De är utmärkta naturhamnar för båtfolk och fritidsfiskare.

Vattnet i sjöns norra del är av en bra kvalitet. I sjöns södra del är vattnet klart och av utmärkt kvalitet. Huvudstadsregionen får sitt dricksvatten från Päijänne.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:1 083 km²
Längd:120 km
Kuststräckans längd:2 789 km
Djup:14 m
Max. djup:95 m
Antal öar:2 690
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Mört
Sarv
Sik

TOP 5

1. Åsen Kelvenne i nationalparkens hjärta.

2. Världens bäst kända dragtillverkare Rapala har sina rötter på Päijännes stränder.

3. Utsikten över Tehinselkä från Västinki i Linnasaari.

4. Naturhamnarna i nationalparkens vikar.

5. Pulkkilaåsen.

Tilläggsinformation