Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Älvar > Vanda å 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Vanda å - hundra kilometer av å och fiskeplatser i huvudstadsregionen

 

Fotograf: Ismo Kolari
Nukarinkoski.

Vanda å är en cirka 100 kilometer lång å som har sin början i Riihimäki. Ån rinner genom sex kommuner och har sitt utlopp i Östersjön i Helsingfors.

Vanda å är naturligt lergrumlig, men från halva ån uppåt mot grenarna kan vattnet bli rätt så klart under somrarna. I åns övre lopp i Kärjäkoski i Riihimäki är fisket så gott som bäckfiske. Nedströms blir ån bredare, flödet ökar och fiskeplatserna blir större, både till sin längd och bredd.

I åns mellersta lopp (Hyvinge-Nurmijärvi) finns många naturligt mycket lummiga och lundartade fiskeplatser. De här fiskeplatserna är lugna och man kan fiska en hel dag utan att se andra fiskare. Vid fiskeplatserna finns eldplatser som man fritt får använda.

Nedre loppet av Vanda å (Vanda – Helsingfors) går genom tätt befolkat område. Trots den urbana miljön känns det som om man är mitt i naturen, även om man på grund av läget ofta stöter på andra fiskare. Vanda å nås lätt inom huvudstadsregionen; avstånden är korta och fiskeplatserna i nedre loppet nås också lätt med kollektiv trafik.

Ån hör till en av Finska vikens mest betydande havsöringsvattendrag. En förbättrad vattenkvalitet samt forsrestaureringar har skapat goda förutsättningar för fiske och fiskbeståndens tillväxt. Lax och havsöring har börjat fortplanta sig naturligt och vandringsfisk kan numera stiga upp längs huvudfåran ända till källflödena. Därtill finns det inom området flera specialfiskeplatser där man planterar ut ädelfisk.

Fotograf: Ismo Kolari 
 
 

Till Vanda ås populäraste fiskeplatser hör bland annat forsarna Nukarinkoski, Kvarnforsen, Långforsen och Gammelstadsforsen. Vanda ås största biflöde är Kervo å. Den är cirka 65 kilometer lång. I åns nedre lopp finns forsarna Kirkonkyläkoski och Dickursbyforsen och här har man byggt fisktrappor. Längs dem kommer lax och havsöring åt att vandra upp ända till Haarajoki damm i Träskända.

Det säljs årligen över 6 000 fiskelov till Vanda ås vattenområde och fiskfångsterna uppgår till 20 000 kilo. De mest eftertraktade bytesfiskarna och allmännaste fångstfiskarna är regnbåge, gädda och abborre. Men man kan även få till exempel lax, harr eller olika mörtfiskar.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Älvar
Längd:101 km
  
Fiskarter
Abborre
Asp
Braxen
Gädda
Harr
Havsöring
Id
Lax
Mört
Regnbågslax
Sarv
Sik