Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Kulovesi och Rautavesi 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Kulovesi och Rautavesi - hemvist för aspen

 

Fotograf: Ismo Kolari
Kulo-Rautavesi är ett mångsidigt fiskevatten.

Sjöarna Kulovesi och Rautavesi i Vammaltrakten är smala, lergrumliga och frodiga. I dessa vatten finns gott om gös, gädda och storra aborrar. Strömdragen mellan sjöarna är intressanta fiskeplatser där en blänkande asp kan fås som fångst.

Djupkarta (zooma in för att titta på djupinformationen).

Aspen trivs i strömdragen

Förutom asp finns det även gott om annan fisk vid Hulttistenvuolle, Kutalanvuolle, Myllyvuolle och Hiedanvuolle.

Slanka wobblers, skedar och jiggar lämpar sig för fiske efter asp. Traditionellt fiske efter gös och asp sker från en drivande båt där man för fram draget längs bottnen.

Fotograf: Ismo Kolari 
Asparna är vanligtvis 2–4 kilo, de största över fem kilo.
Asparna är vanligtvis 2–4 kilo, de största över fem kilo.
 

Om somrarna myllrar det av små löjor och andra mörtfiskar i strömdragen som asp, gös, gädda och abborre frossar på. Fisken äter bäst då strömmarna är som stridast. Vanligtvis börjar vattnet strömma på morgonen då kraftverken som finns i både övre och nedre delen kommer igång. Jiggen är ett bra drag på strömdragen. Beroende på djup och strömning är en 10–20 grams jigg lämplig.

Fotograf: Ismo Kolari 
En gädda har nappat på draget.
En gädda har nappat på draget.
 

Måsen visar vägen till abborre och gös

På sommaren trollar man efter gös ute på djupen och längs grynnornas kanter. Man kan även få asp ute på öppet vatten. På sommaren och hösten visar måsarna vägen till fisk på grundare vatten i Rautavesi. Stora, halvkilos abborrar tar på jigg på 4–8 meters djup. Goda dagar myllrar hela vattenmassan av abborrar. På samma platser hittar man ofta även gösar som är ute och jagar. Abborre får man ofta från mellanvattnen, gös från bottenvattnen.

Fotograf: Ismo Kolari 
Strömdragen är goda gösplatser.
Strömdragen är goda gösplatser.
 

Bra fiskeplatser

Förutom strömdragen myllrar det av fisk i de grunda vikarna, på grynnorna ute på fjärdarna och i djupen. Skärgården från Kutala till Rautavesi är genomgående bra gäddvatten, liksom även grynnorna ute på fjärdarna. På Kulovesisidan är goda gösvatten bland annat mynningarna av Lukkilansalmi och Sarkolanlahti. I Rautavesi trivs gösen förutom i strömdragen även på djupen söder om Kuivaluoto samt i mynningarna av Vammaskoski och Soukonlahti.

Fotograf: Ismo Kolari 
Typiskt pimpelfiskedjup på Rautavesi är under fem meter.
Typiskt pimpelfiskedjup på Rautavesi är under fem meter.
 

Pimpelfiske i nationallandskap

På sensommaren och tidig höst sker det ibland blågrönalgblominingar i de övergödda vattnen. På vintern är Kulo- och Rautavesi utmärkta för pimpelfiske efter stora abborrar. Då man tar sig ut på isarna är det dock skäl att komma ihåg att isarna på strömställena kan vara förrädiskt tunna.

Området är ett av Finlands nationallandskap och på Rautavesis stränder hittar man såväl majestetiska skogar och medeltida kyrkor.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:67 km²
Längd:33 km
Kuststräckans längd:265 km
Djup:6 m
Max. djup:37 m
  
Fiskarter
Abborre
Asp
Braxen
Gädda
Gös
Id
Insjööring
Lake
Mört
Sarv
Sik

Fiskeguider och turer

JPH Fishing & Outdoor
Vaparetket

Tilläggsinformation