Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Ule träsk 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Ule träsk - Kajanalands fiskrika hav

 

Fotograf: Jari Tuiskunen
Ule träsk är ett av Finlands bästa gäddvatten.

Det var en gång en sjö där det vinnande båtlaget i en tävling i trollingfiske fångade 157 kg gädda på sju timmar. Finlands största insjöfjärdar Ärjänselkä och Niskaselkä finns i storsjön som böljar i Finlands midja. Stora gäddor, gösar, insjööringar och abborrar väntar på fiskaren i Ule träsk.

Ule träsk väster om staden Kajana är Finlands femte största sjö. Sjön kallas för Kajanalands hav, vilket är en träffande beskrivning av detta stora fiskeparadis.

Ule träsk är populärt bland trollingfiskare. De vanligaste fångstarterna är gädda, gös, öring och insjölax. De bästa ställena för gädda och gös finns i sjöns östra delar, medan laxfiskar hugger bäst i sjöns västra delar.

Normal gädda: fem kilo

Ule träsk är känt för sitt utmärkta gäddfiske. Det finns stor gädda i hela sjön. De bästa ställena är områdena kring öarna, i vikarna och kring grynnorna på fjärdarna. En gädda på fem kilo är typisk för Ule träsk och gäddor på mer än tio kilo är ingen sällsynthet. I Ule träsk ordnas årligen EM i trolling. För att vinna måste båtlaget fånga över 100 kg gädda.

Fotograf: Arto Kojo 
EM i gäddtrolling i Ule träsk.
EM i gäddtrolling i Ule träsk.
 

Gott om fiskeplatser för gädda

På våren kan man hitta lekande gädda exempelvis i viken Painuanlahti eller i den avsnörda sjön Kaaresjärvi på ön Manamansalo. Norra delen av Niskanselkä, som har många grund och öar, exempelvis vikarna Kiveslahti, Soutulahti, Kankarinlahti, Ule älvs mynning och viken Jaalanganlahti är kända gäddvatten. Områdena kring öarna Mölykari, Nurmiluoto och Karhusaari och i sundet Kaivannonsalmi lämpar sig bra för spinnfiske efter gädda.

Gäddvatten i Ärjänselkä är exempelvis Vuottoniemi grynnor, viken Myllylahti, vattnen kring Pehkolanlahti öar och södra kanten av udden Neuvosenniemi.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Gös från Paltaselkä.
Gös från Paltaselkä.
 

En av de bästa gössjöarna – igen

På 1950-talet var Ule träsk en av Finlands bästa gössjöar, tills beståndet sjönk kraftigt. I dag har gösbeståndet återhämtat sig och gös är en av sjöns viktigaste fångstarter. Du hittar säkrast gösen kring sänkorna på fjärdarna. Paltaselkäområdet i sjöns östra del är ett bra område för fiske efter gös. Säkra ställen för gösfiske i Ärjänselkä är mynningen till älven Mainuanjoki och området kring Manamansalo färja.

Öring i sandbankarna

Öring kan du fiska på fjärdarna och i sandbankarna dit den stiger för att äta. Områdena utanför uddarna Säräisniemi och Teeriniemi och utanför sjön Kaaresjärvi är kända vatten för fiske efter öring.

På vintern lönar det sig att pimpelfiska efter abborre. Abborrfångsterna är goda och det finns gott om stora abborrar. Det finns ingen fisk där bottnen är jämn, men genast när fiskaren hittar kuperad och stenig botten och grynnor på fjärden börjar abborren nappa. Når våren är i annalkande hugger även siken på pirken i fjärden Niskanselkä invid Säräisniemi.

Ule träsk är känt för sin stora lake. Midvinterns mörka nätter bjuder på oförglömliga upplevelser, när en lake på flera kilo hugger på kroken. Viken Mieslahti i Paltaselkä är ett bra ställe för fiske efter lake.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Ärjänsaari och dess höga strandbankar är viktiga landmärken i Ule träsk.
Ärjänsaari och dess höga strandbankar är viktiga landmärken i Ule träsk.
 

Innanhavets sanddyner

Det är inte bara de öppna fjärdarna som gör Ule träsk unikt. Sjön har även särpräglade sandstränder och sanddyner. Landskapet präglas av lavmoar och tallskogar.

Ule träsk är grunt. Vattnet har god kvalitet och dess färg är brunaktig. Ule träsk omges av myrmarker, vilket förklarar det mörka vattnet. Öster om sjön finns höjder som bekläs av djupa skogar.

På fjärdarna finns grund som stiger ovanför vattenytan, men sjön har få öar. Ule träsks största ö är Manamansalo, som ligger mitt i sjön. Ön är ett välkänt friluftsområde.

I området vinns alla tjänster, vilket innebär att sjön är ett lämpligt mål för hela familjen – särskilt med tanke på att Finlands sista pirater fördrevs från öarna i Ule träsk på 1860-talet. Men den som ger sig ut på de öppna fjärdarna i Ule träsk ska läsa väderleksprognosen omsorgsfullt.

Fiskeplatser nära: Ule älv, Kajana älv och älvarna Emäjoki–Kiehimänjoki, sjöarna Kivesjärvi, Nuasjärvi, Ontojärvi, Lentua, Uljua konstgjorda sjö och Kiantajärvi.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:887 km²
Längd:60 km
Kuststräckans längd:1 021 km
Djup:7 m
Max. djup:35 m
Antal öar:665
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Id
Insjööring
Lake
Mört
Sik

TOP 5

1. Finlands högsta sandbrinkar i Manamansalo och Ärjänsaari.

2. Stenrösen som istiden skapat mitt ute på fjärden.

3. Fisket i de små klara tjärnarna i Manamansalo.

4. Känslan av frihet ute på fjärden.

5. Den utmärkta fångstsäkerheten vid fiske efter gädda.

Tilläggsinformation