Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Saimen 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Saimen - den största och vackraste sjölabyrinten

 

Fotograf: Kimmo Pöri
I Linnansaari nationalpark finns det gott om fiskevatten och vackra landskap.

De småskurna skärgårdarna bildar oändliga vattenlabyrinter. Insjölaxar jagar efter siklöja på de vidsträckta fjärdarna och kring grynnorna simmar gädda och gös. Det är alldeles tyst. Plötsligt tittar en vaksam Saimenvikare upp ur vattnet. Saimen är den mest värdefulla skatten i Finlands natur.

Saimen är Europas fjärde största sjö. Den bildar en nästan 200 kilometer lång, sönderskuren kedja av vattendrag mellan städerna Villmanstrand och Joensuu i östra Finland. För fiskaren erbjuder det vidsträckta området med tusentals öar och skär ett oändligt antal fiskeställen.

Saimen består av stora vattenområden som är sammankopplade av trånga sund. Många av vattnen i Saimen betraktas som separata sjöar, och de har fått egna namn trots att deras vatten ligger på samma höjd. De viktigaste delarna av Saimen heter Stor-Saimen, Pihlajavesi, Haukivesi, Puruvesi, Orivesi och Pyhäselkä.

Gädda i lugnvatten

Gädda, gös och abborre är de viktigaste fångstarterna i Finlands största sjö och de finns överallt i hela vattendraget. Sjöns otaliga vikar, uddar och grynnorna är bra fiskeställen.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Pihlajavesi, Nyslott.
Pihlajavesi, Nyslott.
 

På Saimen kan du fånga en stor gädda med utrustning för spinnfiske även i sommarvärme, bara du fiskar i de strömmande smala sunden som är typiska för området och i lugnvattnen invid strömmarna, där det också finns stora abborrar som jagar efter nors.

Strömmar, t.ex. Kyrönsalmi i vid Olofsborg i Nyslott, är bra ställen för gösfiske. I dem kan du pimpelfiska efter gös från en båt.

I Saimen finns också ett naturligt bestånd av insjölax, Saimenlaxen, som är en relikt från istiden. Insjölaxbeståndet uppehålls genom planteringar. För att styra fisket har man har gjort upp en strategi för vården av insjölaxen.

Fotograf: Kimmo Pöri 
En fiskesemester på Saimen piggar upp.
En fiskesemester på Saimen piggar upp.
 

Längs de karga stränderna på öarna i södra Saimen och Puruvesi finns harr. Det sista fåtaliga naturbeståndet av Saimenröding finns i den närstående sjön Kuolimo.

Jakt på storfisk i Stor-Saimen

Stor-Saimen, som ligger utanför Villmanstrand och Imatra städer, utgör Saimens södra del, och den är även sjöns största enhetliga del (1 377 km²). Här är fångstarterna abborre, gädda, insjööring, insjölax, gös, olika mörtfiskar och harr.

Fotograf: Ismo Kolari 
Stor-Saimen är ett utmärkt område för fiske efter gädda.
Stor-Saimen är ett utmärkt område för fiske efter gädda.
 

Åsen Kyläniemi är en del av åssystemet Salpausselkä, som går tvärs igenom sydvästra och södra Finland. Kyläniemi delar Stor-Saimen i två delar. Området söder om Kyläniemi är labyrintaktigt och småskaligt men har också några större fjärdar. Öppna vikar är typiska för den södra stranden. Området norr om Kyläniemi har djupare vatten och insjölaxen vandrar dit ända från Joensuu, som vattenvägen ligger 200 kilometer längre bort. Saimens djupaste ställe finns i Yövesi i områdets nordvästra del.

Saimenvikaren lever i nationalparken

Söder om staden Nyslott ligger det labyrintaktiga Pihlajavesi som fortsätter som den långsmala och örika Haukivesi sig mot staden Varkaus. Linnansaari nationalpark omfattar största delen av det vidsträckta Haukivesi. I dessa lugna vatten lever världens mest utrotningshotade sälart, Saimenvikaren. Pihlajavesi och Haukivesi är fina vatten för fiske efter gädda, abborre och gös.

Fotograf: Kimmo Pöri 
Inför en fisketur i Kolovesi nationalpark.
Inför en fisketur i Kolovesi nationalpark.
 

Saimens andra gren sträcker sig österut från Haukivesi till Joutenvesiområdet, vars mosaik av öar utgör en naturskön, obebodd ödemark. Vattnen i området är fiskrika. Öster om området finns den mäktiga och labyrintaktiga sjön Kolovesi med dess nationalpark.

Puruvesi ger storabborre

Vattnet i Saimen är rent och något brunaktigt. I Puruvesi, som ligger avsides från huvudstråken, är vattnet dock kristallklart. I Puruvesi kan man vid klart väder se bottnen på över 10 meters djup. Fångstarterna i Puruvesi är stora abborrar, harr, öring och insjölax.

Fotograf: Ismo Kolari 
I Puruvesi ordnas årligen en tävling i laxfiske. Tävlarna ror två drag i 24 timmars tid ute på Hummonselkä.
I Puruvesi ordnas årligen en tävling i laxfiske. Tävlarna ror två drag i 24 timmars tid ute på Hummonselkä.
 

I Puruvesis vikar och kring grynnorna på fjärdarna finns gädda och på fjärdarna kan du fiska efter gädda även med djuptackel. I sjön finns idar på upp till två kilo. De skygga idarna rör sig i stim och man kan upptäcka dem på ringarna kring grynnor och i strandvatten. På fjärden Hummonselkä ordnas varje sommar en dygnslånga tävling i laxfiske, Puruveden Lohikuninkuus, som är Finlands äldsta och största tävling för släpfiske.

Paasselkä är en meteoritsjö

De stora fjärdarna i Saimens nordliga del, Orivesi och Pyhäselkä, som ligger söder om staden Joensuu, har få öar. I områdets södra del finns Paasselkä, en djup och rund fjärd som saknar skärgård. I fjärdens mitt finns en urgammal meteoritkrater.

Norra delen av Orivesi och Pyhäselkä är bra vatten för fiske efter gös. Vattnen öster om fjärden Samppaanselkä i Orivesi i riktning mot Kides är grunda och steniga – perfekt för fiske efter gädda och gös. Pyhäselkäs bästa gös- och abborrvatten finns i fjärdens västra del där vattnen är grunda.

Fotograf: Antti Koli 
Grynnorna längs kanterna till det djupa vattnet ute i Paasvesi är utmärkta ställen för fiske efter abborre.
Grynnorna längs kanterna till det djupa vattnet ute i Paasvesi är utmärkta ställen för fiske efter abborre.
 

Gran- och tallskogar och klippiga öar och skär är typiska för Saimens stränder. I det vidsträckta området finns många olika naturtyper, t.ex. frodiga lundar, vikar med sandstränder och tätbevuxna vassruggar.

Stora Saimen är ett oändligt äventyr. Varje fiskare och naturvän måste få uppleva dess fjärdar, öar och sund åtminstone en gång i sitt liv.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:4 380 km²
Längd:194 km
Kuststräckans längd:14 850 km
Djup:10 m
Max. djup:86 m
Antal öar:13 710
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Mört
Röding
Sarv
Sik
  
Övrigt
Röding är totalt fredad i Kuolimo och i Saimen mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska.

Insjölax är totalt fredad i Saimen vattendrag; gäller inte fettfeneklippt insjölax. Fredningstid för fettfeneklippt insjölax 1.6.–31.8 enligt kartbilagorna (PDF) i förordningen (blå färg).

Fångstkvot: I fritidsfiske 1 fettfeneklippt insjölax/dygn/person.

TOP 5

1. Linnansaari och Kolovesi nationalparker och Saimenvikaren.

2. Ett plask av en insjölax utanför Mantsis gyllengula sandbank i Puruvesi.

3. Utsikten vid Kyläniemi ås i södra Saimen.

4. Paasvesidjävulen, ett märkligt ljusfenomen, som har observerats på kratersjön sedan 1700-talet.

5. Vattenlabyrinten av tusentals sjöar, sund och vikar med ett oändligt antal fiskeställen.

Tilläggsinformation