Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Keitele 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Keitele - Mellersta Finlands karga fiskevatten

 

Fotograf: Jari Salonen
Vassruggarna vid grunden på fjärden Paanalanselkä i övre Keitele är utmärkta fiskeställen.

Lugn i naturen och skyddade fiskeställen, där tystnaden är påtaglig. Öppna landskap, de största fjärdarna är flera tiotals kilometer breda. För fiskaren är klara Keitele ett vatten med många möjligheter.

Mellersta Finlands näst största sjö Keitele böljar invid riksväg fyra, mellan Äänekoski och Viitasaari. Keitele indelas i tre delar: nedre, mellersta och övre Keitele.

Stora variationer i djupet

Fisket är relativt begränsat i Keitele och fiskbestånden är starka. Sjön är lätt att nå eftersom Finlands huvudled, riksväg fyra, går ett långt stycke längs Keiteles västra strand. På stränderna finns många ställen där båten kan sättas i vattnet. Det finns också många vindskydd och andra rastställen vid sjön.

Nedre Keitele består av fjärdarna Ukonselkä, Kertonselkä, Räihänselkä och Koivuselkä, som är Keiteles mest småskaliga vatten. De viktigaste fångstarterna är gädda, abborre och gös. Djupet varierar kraftigt även i dessa vatten och därför är det lätt att hitta bra fiskeställen. Där djupa vatten övergår i grund finns även fiskarna. De vassbevuxna vikarna är utmärkta ställen för gäddfiske, och gäddor lurar på byte också längs grynnornas kanter.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
Öppna fjärdar i mellersta Keitele.
Öppna fjärdar i mellersta Keitele.
 

Mellersta Keitele är fiskrik och stenig

Mellersta Keitele utgör sjöns största del, och här heter de största fjärdarna Karttuselkä, Kokonselkä och Suovaselkä. Tittar du på djupkartan, upptäcker du strålande fiskeställen i området. Från sänkorna höjer sig grynnor med branta bankar och stenrösen. På dessa ställen hittar du säkrast gös, gädda och stora abborrar. I samma vatten kan du också släpfiska efter öring. Vikarna Suovanlahti och Muikunlahti är kända gädd- och gösställen i området.

Fotograf: Jaakko Tähti 
Trollingtävling i övre Keitele i juni. Kokkosalmi är ett bra fiskeställe.
Trollingtävling i övre Keitele i juni. Kokkosalmi är ett bra fiskeställe.
 

Gäddan trivs i Keitelepohja

Övre Keitele består av de karga fjärdarna Pihkurinselkä och Paanalanselkä. I detta område finns sjöns djupaste vatten.

De grunda vattnen i viken Keitelepohja är berömda gäddvatten och här är även braxen och id vanliga. Övre Keitele är regionens bästa vatten för fiske efter siklöja och har också ett starkt bestånd av öring. I detta område finns dessutom Keiteles bästa fiskevatten för lake.

På vintern är hela Keitele ett populärt område för pimpelfiske. Grynnorna på Suovanselkä är attraktiva för pimpelfiskare som fiskar efter storabborre. På Suovanselkä är djupvariationerna stora och det finns ett stort antal utmärkta grynnor på fjärden. Det är inget under att man årligen fångar abborrar på över ett kilo i detta område.

Fotograf: Jaakko Tähti 
Under kyliga dagar i november simmar laxfiskarna i ytskiktet. Hännilänsalmi, övre Keitele.
Under kyliga dagar i november simmar laxfiskarna i ytskiktet. Hännilänsalmi, övre Keitele.
 

Kargt och frodigt om varandra

Keitele består av avlånga fjärdar och stora öar, av vilka de största heter Pängätsalo och Luotolansaari. Den sistnämnda ön är bebodd. Keiteles huvudbassäng ligger i nordvästlig–sydostlig riktning, vilket är typiskt för sjöarna i Finland som har formats av istiden.

Landskapet domineras av frodiga vikar och karga klippstränder. Fritidsbebyggelsen är sparsam, vilket får stränderna att se nästan orörda ut.

Vattnets kvalitet i Keitele är bra eller utmärkt.

Fiskeplatsar nära: Kivijärvi, Kolima, Nilakka, Konnevesi, Huopanankoski, Keihärinkoski, Kolima–Keitele forsstråk, Kapeenkoski, Kuusaankoski.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:498 km²
Längd:85 km
Kuststräckans längd:1 462 km
Djup:7 m
Max. djup:66 m
Antal öar:997
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Id
Insjööring
Lake
Mört
Sik

Fiskeguider och turer

Lohimaa Fishing Services

TOP 5

1. Sommarnatt på Pihkurinselkä och slirbromsen på rullen börjar plötsligt surra – en öring är på väg.

2. Gös- och gäddvattnen i Muikunlahti.

3. Jätteabborrarna vid Suovanselkä grynnor på vårisen.

4. Obebodda och obebyggda stränder.

5. Klart och rent vatten, lugn och ro.

Tilläggsinformation