Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Sjöar > Höytiäinen 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Höytiäinen - sjön som sjönk

 

Fotograf: Lomakeskus Huhmari
Öringen är aktiv i gryningen och i kvällsskymningen.

Tallarna svajade, de välte omkull en efter annan och rasade ner i det forsande vattnet. Ormarna, som var talrika i trakten, flydde den osäkra orten. Jorden bävade, vattnet skummade och överallt hörde man braket av fallande träd.

Ungefär så beskrev länsagronom A. Th. Europaeus hur det gick till när sjön Höytiäinen bröt sina fördämningar vid ett försök att sänka sjöns yta och forsade ut i den lägre belägna sjön Pyhäselkä. På ett par veckor sjönk Höytiäinens yta 7,5 meter. Senare sänktes sjön ytterligare ett par meter. Till följd av detta minskade Höytiäinens areal med en tredjedel och vattenmängden med över hälften.

Djupkarta (zooma in för att titta på djupinformationen).

Gäddfiske i vikarna i norr

Finlands 15:e största sjö böljar mellan Pielinens och Saimens bassänger norr om staden Joensuu. När sjöns yta sänktes för att få mer odlingsmark blev en av Finlands största insjöfjärdar rejält mindre. Åtgärden avlägsnade dock inte allt vatten och all fisk från sjön. Höytiäinen är än i dag ett intressant och mångsidigt besöksmål för fritidsfiskare och naturvänner.

Det finns tre stora, långsmala vikar i Höytiäinens norra del: Rauanlahti, Ruvaslahti och viken vid Reposelkä. Vattnet i vikarna är humushaltigt och siktdjupet är högst ett par meter. I dessa grunda och frodiga vikar finns utmärkta platser för gäddfiske. Fjärden Jänisselkä är ett fint område för fiske efter gädda, och du kan få en stor gädda på kroken också på fjärden i sjöns södra del. Den största gäddan som har fångats i Höytiäinen vägde veterligen 16,5 kg.

Fotograf: Lentokuva Vallas 
På en fiskefärd till Höytiäinen kan man också ägna sig åt andra fritidsintressen.
På en fiskefärd till Höytiäinen kan man också ägna sig åt andra fritidsintressen.
 

Storgösen trivs på fjärden

Sjöns norra del är ett gynnsamt förökningsområde för gös. Gösen har även spridit sig till de klara oligotrofa fjärdvattnen i Höytiäinens södra del. Gösbeståndet är starkt och på sommaren är en gös på ett och ett halvt kilo som nappar i en bank som vetter åt djupt vatten är en typisk fångstfisk. Jänisselkä, Jängännniemi, Karhusaari och norra sidan av Jouhtehinen är bra exempel på gösvatten med bra potential.

En av Finlands bästa sjöar för laxfiskar

Insjölaxen och insjööringen trivs i djupen i sjöns södra del, och en fångstfisk på ett par kilo är ingen sällsynthet. Bra ställen för trolling finns exempelvis utanför udden Jängänniemi, längs udden Kunnanniemi, kring skären Tarmanluodot och längs udden Kontioniemi.

Fotograf: Lomakeskus Huhmari 
Den öppna vattenvidden och de präktiga fiskarna är förtrollande.
Den öppna vattenvidden och de präktiga fiskarna är förtrollande.
 

Stor abborre har blivit vanligare under de senaste åren, och baddare på 300–500 gram finns i vikarna och särskilt kring skären på fjärden. Där kan man fånga dem om sommaren med jigg på 6–10 meters djup. Bra platser för abborrfiske finns i sunden Porttisalmi och Katinsalmi i Huhmari samt i sundet vid ön Teerisaari. Bottnen i Höytiäinen har varierande former, vilket borgar för många bra fiskeställen. De talrika skären och grynnorna är bra ställen för jiggfiske.

Lake finns i hela sjön men de fångade fiskarna är dock i genomsnitt ganska små. Vikarna i sjöns norra del erbjuder fantastiska möjligheter till mete efter braxen och andra mörtfiskar.

Fotograf: Jari Matikainen 
De låga vikarna i norra Höytiäinen är fyllda av gädda. Selkäsalmi, Rauanlahti.
De låga vikarna i norra Höytiäinen är fyllda av gädda. Selkäsalmi, Rauanlahti.
 

Insjöharr och småsik

Om du kastar fluga eller spinnare på stränderna på öarna Kuussaari och Jere och de andra öarna på fjärden, kan du få en insjöharr på kroken. Det ursprungliga harrbeståndet försvann när sjön sänktes, men harren har återvänt till sjön tack vare planteringar. På vårisarna pimpelfiskar man efter sik i djupa vatten i Höytiäinen. Fångsten består i huvudsak av småsik. Området kring Varparanta är ett populärt område för pimpelfiske.

Fotograf: Jari Matikainen 
På Kuussaarenselkä mitt i Höytiäinen är 12–13 m ett bra fångstdjup för abborre och sik.
På Kuussaarenselkä mitt i Höytiäinen är 12–13 m ett bra fångstdjup för abborre och sik.
 

Svinryggar och tvåvåningsöar

De flesta öarna i Höytiäinens mångskiftande skärgård uppstod till följd av att sjöns yta sänktes. På området finns bergiga och steniga öar, vackra långsmala åsryggar och öar som domineras av frodig lövskog. Typiska för Höytiäinen är de s.k. "svinryggarna", dvs. skär som efter istiden är slätslipade på sin nordvästra sida och steniga och grova på den sydöstra sidan. Vackra sandöar utanför Huhmari är Haapaluoto, Hanhiluoto och Leipäluoto.

Unika inslag i skärgården är de s.k. tvåvåningsööarna, där mark som var sjöbotten innan sjöns vattenstånd sjönk omger ön som ett hattbrätte. Den största av öarna är den 7 km långa Teerisaari, som är bebodd året runt.

Fotograf: Jari Matikainen 
Omkring Kalliosaari och Jussinluoto finns intressanta fiskeställen.
Omkring Kalliosaari och Jussinluoto finns intressanta fiskeställen.
 

Kontiolahti hamn och semesterbyn Huhmari är bra avgångsplatser för en fisketur. Fiskaren kan köpa ett tillstånd för spöfiske som omfattar hela Höytiäinen.

Tidigare trodde man att det fanns ett sjöodjur i Höytiäinen. Tyvärr har den inte visat sig på länge. Den spolades säkert med vattenmassorna till Pyhäselkä...

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Sjöar
Område:283 km²
Längd:40 km
Kuststräckans längd:538 km
Djup:11 m
Max. djup:59 m
Antal öar:606
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Mört
Sik

TOP 5

1. Den mångskiftande skärgården som endast har en sparsam fritidsbebyggelse.

2. De gamla fiskekojorna på sjön kan användas fritt av fiskare och båtfolk. Det finns sammanlagt 7 fiskekojor bl.a. på öarna Jere, Munatsu och Sikosaari.

3. Den intressanta ön Jouhtehinen, en ås som påminner om en svan (Jouhten = svan på östfinsk dialekt), och dess 60 m höga topp Sirnitsanharju är ett viktigt landmärke för dem som rör sig på sjön.

4. Den labyrintaktiga viken Sisuslahti på ön Teerisaari är ett viktigt förökningsområde för fåglar och fiskar.

5. Gråmyran är ett kännetecknande inslag i faunan på Höytiäinens stränder.

Tilläggsinformation