Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Vatten > Älvar > Mellersta Finlands forsar 
Sjöar
Ähtärinjärvi
Enare träsk
Höytiäinen
Kallavesi
Keitele
Kiantajärvi
Kitkajärvi
Kivijärvi
Konnevesi
Kulovesi och Rautavesi
Kuusamojärvi och Muojärvi
Kyyvesi
Lappajärvi
Lojo sjö
Näsijärvi
Päijänne
Pielavesi och Nilakka
Pielinen
Puula
Pyhäjärvi i  Pyhäjärvi
Pyhäjärvi i Säkylä
Roine, Mallasvesi och Pälkänevesi
Ruovesi och Tarjanne
Saimen
Suvasvesi
Ule träsk
Älvar
Forsarna i Ruunaa
Ijo älv
Juutua och Ivalojoki
Kemi älv
Kiminge älv
Kitka, Kuusinki och Oulanka
Kumo älv
Kymmene älv
Mellersta Finlands forsar
Merikarvianjoki
Simo älv
Tana
Torne älv
Vanda å
Kusten och skärgården
Bottniska viken
Finska viken
Skärgårdshavet
Fiskedammar, put & take
Hossa
Kaunislampi
Matildanjärvi
Peurajärvi
Sjöarna Niemisjärvet, Evo
Teerilampi

Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

Mellersta Finlands forsar - utbud för öringfiskaren

 

Fotograf: Jari Tuiskunen
Nacken vid Kellankoski är en fin flugfiskeplats.

Mellersta Finland är ur en finsk forsfiskares synvinkel säkert det bästa stället att inleda jakten på fina öringsfiskeupplevelser. I den här regionen finns många uppskattade, natursköna och välskötta forsfiskeplatser, där en öring i andra ändan av spöet är mer en regel än ett undantag.

Värt att komma ihåg är ändå att man vid många forsar har spöbegränsningar, så det lönar sig att reservera fisketillstånd på förhand för att säkerställa sig om att man kommer åt att fiska. Därtill stänger öringens fredning fiskeplatserna under tiden 1.9.–30.11.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Utsikt från gångbron över Äyskoski.
Utsikt från gångbron över Äyskoski.
 

Rautalampistråten

Rautalampistråten är Finlands berömda forsstråt i Kymmene älvs övre lopp. Hit hör otaliga forsar med klart vatten som skyddas av Forsskyddslagen, och var fisken man i första hand är ute efter är Mellersta Finlands landskapsfisk insjööringen.

Stråtens absolut kändaste fiskeplats är Äyskoski i Tervo. Den här en kilometer långa flackt flytande strömmen som det är lätt att vada i erbjuder många fina fiskeplatser allt från nacken neråt. Tack vare catch-and-release principen är det möjligt att få stora öringar och harrar i synnerhet längre ner i forsen. Äyskoski med sina tjänster inklusive hotell, restauranger och stugor saknar sitt like i Finland.

Lite längre ner längs samma stråt, mellan Konnevesi och Kynsivesi, finns en serie på sju intressanta forsar. Nästan alla av dessa har varit stängda tidigare och reserverade för en liten grupp fiskare, men år 2012 införskaffade Konnevesi kommun majoritetsdelägarskap till forsarna av kraftverksbolaget och började öppna upp forsarna för allmänheten.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Hannulankoski är de stora öringarnas rike. Vild naturfisk måste släppas tillbaka.
Hannulankoski är de stora öringarnas rike. Vild naturfisk måste släppas tillbaka.
 

Den berömdaste av dessa sju forsar är Siikakoski med klart vatten. Här fiskade president Urho Kekkonen flitigt i tiderna. Den här hundra meter breda och några hundra meter långa forsen erbjuder utmärkta möjligheter till att fånga stora öringar och harrar, för fisket sker endast enligt catch-and-release principen.

Följande forsar nedströms är de mindre Karinkoski och Taikinainen, tills man efter en längre sel kommer till stråtens ståtligaste och stridaste fors, Kellankoski. På en sträcka av 600 meter finns otaliga goda fiskeplatser, men de största öringarna tas oftast i forsens övre del. Längre ner kan man få till och med 10-kilos gäddor.

Efter några sjöbassänger börjar en forstrio som kallas Korholaforsarna, varav forsarna Keskinen och Hannula är öppna för dem som löst in fiskekort. De eventuellt bästa chanserna till en stor öring finns i Hannulakoski, vid inledningen av fiskesäsongen då norsöringarna anländer. För fiske efter harr är däremot Keskinen bättre.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Nedre delen av Huopanankoski.
Nedre delen av Huopanankoski.
 

Forsarna i Viitasaari

Viitasaari kommun är måhända Finlands etta vad kommer till forsfiske efter öring. I kommunen har naturen format många fina forsar, som har varit öppna för spöfiske i tiotals år, de bästa redan i början av 1800-talet.

Mellan sjöarna Kolima och Keitele finns en serie på tre små, men intressanta forsar. Den översta forsen, Kärnä, börjat direkt vid Kolima. Trions längsta och ställvis stridaste fors erbjuder fiske på en sträcka på nästan en kilometer. Närheten till Kolima gör att det finns chans till stora öringar. Bäcksländekläckningen här på våren, liksom vid stråtens övriga forsar, är värd att upplevas. Fisket kan inledas vid selen ovanför landsvägsbron.

Fotograf: Metsähallitus 
Keihärinkoski.
Keihärinkoski.
 

Forsarna Kellan- och Kymönkoski några kilometer längre ner är bara några hundra meter långa, men erbjuder ändå många fina fiskeplatser. Nedre delen av Kellankoski och Kymökoskis breda forsnacken faller många flugfiskare i smaken.

Väst om Viitasaari centrum finns Huopanankoski som är legendarisk tack vare Finlands nationalförfattare Juhani Aho. Att Aho var förtjust i forsen kan man lätt förstå, för den här nästan en kilometer långa kedjan av selar och forsar fungerar som en vacker fiskemiljö ännu idag. De flesta öringar fås från området mellan broarna, men det lönar sig även att kolla upp den lugnare Alakoski.

I närheten av Huopana, på andra sidan sjön Muuruejärvi, finns den öringsdoftande Keihärinkoski. Från den drygt halv kilometer långa Keihäri, som rinner ut i Keitele, får man regelbundet stora öringar, i synnerhet på våren och försommaren då småfiskarna stiger uppströms. Även harren är allmän.

Fotograf: Metsähallitus 
Keihärinkoski fotograferat uppifrån.
Keihärinkoski fotograferat uppifrån.
 

Saarijärvistråten

Saarijärvistråten har en tiotal forsar, varav några är nationellt kända fiskeplatser.

Stråtens överlägset längsta, över två kilometer långa Heijostenkosket, består av fem forsar som ligger nära varandra samt selarna mellan dem. Forsarna får sitt vatten från sjön Pääjärvi i Karstula och här finns det platser att utforska för en hel dag. Fångstfiskarna är främst öring och harr.

Då man rör sig längre ner långs stråten möter man bland annat forsarna, Kalmu-, Haapa-, Muittarin-, Riekon- ja Majakoski, som man får fiska i utan spöbegränsningar och där man en bra dag "kan få vad som helst".

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Man kan fiska i Kapeenkoski även på vintern.
Man kan fiska i Kapeenkoski även på vintern.
 

Ur fisketurismsynvinkel är ändå forsarna Kapeen- och Kuusankoski söder om Äänekoski betydande. Här erbjuds förutom fiske av hög kvalitet även övernattning, program samt mattjänster.

Den högre belägna Luijan-Kapeenkoski är en över en kilometer lång samling av två strida forsar, strömdrag och selar i ett vackert åslandskap. På forsområdet står öring och harr för motståndet, nedanför Kapeenkoski i landskapen kring den gamla kvarnens finns det fina möjligheter att jigga gös.

Kuusaankoski är i övre delen en strid fors, vars breda forsnacke är en av Finlands säkraste öringsfiskeplatser, även om man mer sällan får stora individer. Även mellanselarna och slutdelen av forsen lönar sig att fiska i. Här tar öringen på dragen flitigt även på vintern.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
Typ:Älvar
  
Fiskarter
Abborre
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Id
Insjööring
Mört
Regnbågslax
Sik

Fiskeguider och turer

Erä`s Pete
Lasakoski Estate

Researrangörer

Luxury Action

Tilläggsinformation

Keihärinkoski

Keihärinkoski är ett i Viitasaari beläget cirka 400 meter långt forsområde som är avsett endast för flugfiske. Den mest eftertraktade fisken är av naturlek född öring.

Den känns igen på att den inte är fettfeneklippt. Det sätts också ut fettfeneklippt öring i forsen. Förutom öring finns det mycket harr i forsen.

Fotograf: Metsähallitus 
I närheten av Huopana finns den öringsdoftande Keihärinkoski.
I närheten av Huopana finns den öringsdoftande Keihärinkoski.

De 200 första metrarna av forsen är lugna strömmar. Stora stenar finns utspritt här och var och bakom dem finns det gott om öring. Platsen är idealisk för fiske med ytflugor.

Strax halvvägs ner för forsen gör den en 90 graders vändning och går under en landsvägsbro. Här hittar man harren. Efter landsvägsbron börjar det mest strömmande området, där öringen trivs vid varmt vatten.

Fotograf: Metsähallitus 
Våren och försommaren är bra säsong för öringfiske vid Keihärinkoski.
Våren och försommaren är bra säsong för öringfiske vid Keihärinkoski.

På området nedanför bron finns flera djupa gropar som lämpar sig för till exempel nymffisketeknike. Många anser att strömmarna som går alldeles längs stranden är intressanta.

Vid Keihärinkoski behöver man vadarutrustning. Lämplig flugfiskeutrustning är flugor av storleken 4–5 eller för lite större 6–7. Flugfiskaren klarar sig med en ytlina då det är lågt eller normalt vattenstånd, men det lönar sig att också ta med vikter för att tynga tafsen.

Fotograf: Metsähallitus 
Rastplats.
Rastplats.

På västra stranden norr om landsvägsbron finns en liten parkeringsplats. Bredvid den finns en takförsedd grillplats. Det finns inga märkta platser för tältning och husvagn. På östra stranden finns en hyresstuga.

Keihärinkoski fisketillstånd: Eräluvat.fi