Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskarter > Harr 
Abborre
Asp
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Havsöring
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Lax
Mört
Regnbågslax
Röding
Sarv
Sik
Strömming
Andra arter

Harr - segelfenan i klara vatten

 

Fotograf: Jari Salonen
Harr (Thymallys thymallus). Rommaeno, Enontekis. Harr fångas oftast med fluga. Harrfiskare i Lapska armens ödemark. Harrbeten. Till vänster i raden: Salmo Hornet, Rapala Countdown, Rapala Original, Räsänen, Rapala Trout Quiver och Lill Öringen. I mitten: Bete Lotto, Loimu-lippa, Jaxon, Vibrax, Calico Cat och Vibrax. Till höger: Kuusamo Lappi-Loiste, MA Leech, MA Mutu-Leech, Kuusamo Tasapaino Pro, MA Mutu, Mosari, MA Mikro-Mutusamt olika mormyskor och flugor.
Harr (Thymallys thymallus).

Torrflugan flyter nedströms i fjällälvens klara vatten. Plötsligt böjs spöet och vattenytan brister i en kaskad, när en stark stjärtfena och en mäktig rödfläckig ryggfena plöjer genom vattnet. Fiskaren har fått närkontakt med en vild harr.

Hemma i Lappland

De bästa harrvattnen finns i Norra Finland, där harr förekommer i så gott som alla strömmande vatten, både i stora älvar och i små bäckar och sjöar. De bästa fiskeställena finns i Torne älvs vattendrag, särskilt nära dess källor, Tana älv, Enare träsk och de små vattendragen i Vätsäri och Kaldoaivi vildmarksområden. Även Ijo älv, Kemi älv och Ounasjoki är kända fiskeställen för harr. Om du är bekväm av dig – kom ihåg att de bästa fiskevattnen för storharr finns ute i ödemarken, långt från alla vägar.

Men i södra och mellersta Finland finns många fångstplatser för harr som är lätta att nå, och harr förekommer också i östra Finlands stora sjöar. Bottniska viken är i sin tur det enda stället i världen där harren också lever i havet.

Fotograf: Jari Salonen 
Älvarna i Lapska armen är toppen för den som vill fånga storharr.
Älvarna i Lapska armen är toppen för den som vill fånga storharr.
 

   
Stor och smart

Storharren är en skygg fisk och därför är den en smart motståndare. En berömd storfiskare från Lappland brukade säga: "Vem som helst kan fånga en lax, men en harr på ett kilo kräver lite skicklighet".

Harren leker i april–maj och fiskesäsongen börjar strax efter detta. Till en början nappar harren på våtfluga. Senare på sommaren, när insekterna svärmar ovanför vattenytan, börjar även torrflugor fungera. I Lappland är sommaren en utmärkt tid för harrfiske, men i södra Finlands forsar är harrfångsterna bäst mot slutet av hösten, då vattnen har kallnat.

Harren kräver syrerikt vatten och trivs därför på strömmande ställen, men undviker oftast forsens stridaste platser. Bakströmmar, forsnackar och lugnvatten under forsar är de bästa ställena att fiska efter harr.

Fotograf: Alvis Birkovs 
Ingmars Birkovs, Lettland. VM-harr på 1,8 kg i Lätäseno i linklass IGFA 6 lbs.
Ingmars Birkovs, Lettland. VM-harr på 1,8 kg i Lätäseno i linklass IGFA 6 lbs.
 

Öarna ute på fjärden är harrens rike

I fjällområdet finns de bästa harrvattnen ofta nära trädgränsen. I stora sjöar lönar det sig för harrfiskaren att fiska vid grund och i strandvattnen kring öarna ute på fjärden. Även åmynningar ger bra fångst. Många av de små sjöarna i Lappland är fina fiskeställen eftersom man kan fiska harr i dem bekvämt från stranden.

Harr fångas oftast med fluga, men den nappar också gärna på små wobblers, spinnare, skeddrag och leach. Ofta blir betet mer lockande om man binder fjädrar vid kroken.

Fotograf: Kimmo Pöri 
Våren är säsongen för pimpelfiske efter harr. Äyskoski, Tervo.
Våren är säsongen för pimpelfiske efter harr. Äyskoski, Tervo.
 

Pimpelfiske på vårisarna

På vintern är harren en intressant fisk för pimpelfiske. En vertikalpirk och en mormyska eller fluga under den, tillsammans med en liten balanspirk är pimpelfiskarens don för harrfiske. Den bästa säsongen är vårvintern. I Lappland kan man pimpelfiska ända in i maj. Även mörkertiden i november–december kan ge bra fångster.

Harr fiskas i både älv och sjö i grunt vatten, vanligen på ett–två meters djup. Det lönar sig att borra ett hål även om det bara finns 20–30 cm vatten under isen. Därför är det bra att ha en hel ryggsäck full med reservskär med sig på fiskeresan till Lappland!

De största harrarna väger över två kilo, och enkilos harr finns i flera hundra sjöar och älvar. Finska Lappland erbjuder oslagbara möjligheter att fånga storharr även i en internationell jämförelse.

Fotograf: Jani Ollikainen 
Harrens stora ryggfena ger fisken styrka i strömvirvlarna.
Harrens stora ryggfena ger fisken styrka i strömvirvlarna.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 

Utbredning: I norra Finland, strömmande vatten i södra Finland, i stora sjöar i landets östra delar, sällsynt i Bottniska viken.
Normal storlek: 300–700 g
Rekordfångst i Finland sedan 2000: 2,47 kg
Minimimått: 35 cm
Övrigt: Totalt fredad i havet.

Fredningstid i insjövatten söder om latituden 67º00`N 1.4.–31.5.

Norr om breddgraden 67º00'N är harrens minimimått 30 cm.

TOP 5

1. Den största och finaste ryggfenan bland fiskarna i Finland.

2. Storharren i Lätäseno.

3. Färsk harr stekt på spett på älvstranden.

4. När en stor harr följer betet, men nappar inte.

5. Det oförglömliga nappet på en pirk i 20 cm:s vatten.

Tilläggsinformation

The rod starts bending on a Lappish mountain river and a strong tail soon splashes at the surface. An angler has established contact with a wild grayling.