Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskarter > Andra arter 
Abborre
Asp
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Havsöring
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Lax
Mört
Regnbågslax
Röding
Sarv
Sik
Strömming
Andra arter

Andra arter - små fiskar, bottenfiskar och importerade arter

 

Fotograf: Antti Koli
Siklöja (Coregonus albula). Vimba (Vimba vimba). Gammestadsforsen i Vanda å.
Siklöja (Coregonus albula).

I Finlands vatten finns många andra fiskarter, av vilka en del också kan överraska den som fiskar med drag. Utöver de vanligaste fiskarna kan vissa mer sällsynta och mindre uppskattade fiskarter erbjuda den invigde spännande fiskeupplevelser.

Siklöja och nors

Den lilla siklöjan bereder dock inte spöfiskaren några överraskningar. Siklöjan, som trivs i fritt vatten i stora sjöar, är den viktigaste fångstarten inom insjöfisket och en viktig näringskälla för rovfiskar. Ingen har ännu hittat på hur man kan locka siklöjan att nappa på bete.

Norsen (Osmerus eperlanus) är ännu mindre än siklöjan. Den är talrik i stora sjöar och utgör tillsammans med siklöjan ett viktigt byte för rovfiskar. Nors förekommer även i kustvattnen och nappar ibland gärna på pirk.

Fotograf: Risto Jussila 
Löja (Alburnus alburnus).
Löja (Alburnus alburnus).
 

Många mörtfiskar

Löja och björkna (Abramis bjoerkna) finns i de flesta stora och medelstora sjöar i södra och mellersta Finland. Färna (Leuciscus cephalus) och vimma (Vimba vimba) förekommer i vissa älvar och i kustvattnen i södra Finland. Den småväxta rudan (Carassius carassius) är den enda fiskarten i många små gyttjiga sjöar, och i vikarna i stora sjöar kan den väga upp till ett par kilo. Stäm (Leuciscus leuciscus) förekommer i rena vatten i östra och norra Finland samt på kusten.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Faren (Abramis ballerus). I flera sjöar finns starka bestånd, men faren hugger sällan på drag.
Faren (Abramis ballerus). I flera sjöar finns starka bestånd, men faren hugger sällan på drag.
 

Sutare (Tinca tinca) finns i grunda eutrofa vikar på kusten och i flera eutrofa sjöar i södra och mellersta Finland. De varma somrarna på 2000-talet har varit gynnsamma för sutaren. På vissa ställen är bestånden starka och det finns stora mängder sutare på ett par kilo. Karp (Cyprinus carpio) har planterats ut i grunda vikar och älvmynningar på kusten samt på vissa ställen i eutrofa sjöar i södra Finland. De största karparna som fångats i Finland har vägt över 20 kg.

Bottenfiskar och importerade arter

Flundra finns på södra och sydvästra kusten, men man fiskar inte efter flundra med spö i någon större omfattning. Ålen (Anguilla anguilla) har fåtaliga bestånd i många sjöar, på kusten och i vissa älvar. I vissa sjöar har man planterat stora mängder ål sedan 1990-talet, och ställvis är det möjligt att meta efter ål. Torsken (Gadus morhua) är fåtalig på Finlands vattenområden och fisket är mycket begränsat.

Fotograf: Antti Koli 
Flundra (Platichthys flesus). Havsområdet utanför Hangö är Finlands bästa område för flundra.
Flundra (Platichthys flesus). Havsområdet utanför Hangö är Finlands bästa område för flundra.
 

Kanadaröding (Salvelinus namaycush) har planterats ut i Enare träsk. Arten härstammar från de stora sjöarna i Nordamerika. En typisk fångstfisk väger mellan ett halvt och två kilo.

Bäckrödingen (Salvelinus fontinalis) är ytterligare en immigrant från Amerika. I Kemi älvs över lopp har uppstått bäckrödingbestånd som förökar sig naturligt och har slagit ut naturliga öringsbestånd. I dag planteras arten i några älvar i södra Finland. I Lappland väger en typisk fångstfisk 200 gram. I södra Finland är genomsnittsvikten något under ett kilo.

Den taggiga och slemmiga gersen (Gymnocephalus cernuus) är vanlig som bifångst vid pimpelfiske i hela landet med undantag av Lapplands nordligaste delar. Veterligen äter ingen pimpelfiskare gers. Trots det levererar finländska fiskkonservtillverkare delikatesser av gers till presidentens finaste festbord. På 1800-talet gick gersarna från Finland till tsarens hov i St. Petersburg.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 

Normal storlek: 0,01–21.44 kg

Tilläggsinformation