Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskarter > Abborre 
Abborre
Asp
Braxen
Gädda
Gös
Harr
Havsöring
Id
Insjölax
Insjööring
Lake
Lax
Mört
Regnbågslax
Röding
Sarv
Sik
Strömming
Andra arter

Abborre - Finlands nationalfisk

 

Fotograf: Risto Jussila
Abborre (Perca fluviatilis). Vaskojoki, Inari. Enonjärvi, Karstula. Finska viken, Ekenäs. Abborrdrag. Till vänster i raden: Rapala Team Esko, Rapala Original, Rapala Mini Fat Rap, Salmo Hornet, Rapala Jointed och Räsänen.  Spinnare med början från vänster: Bete Lotto, KUF, Kuusamo Muovikalalippa, Vibrax och Kuusamo Volframilippa. Till höger olika jiggar (soft plastics). Nederst i mitten: Rohmu Leech.
Abborre (Perca fluviatilis).

Alltsedan Kalevalas tider har fiskarna i Finland bett vattendragens gud Ahti att ge abborrar, och nästan alltid har deras önskan besannats. Det är nästan omöjligt att komma hem från en fiskefärd i Finland utan abborrar – bara fiskaren har en krok på linan!

Abborren är den vanligaste fångstarten i Finland. Abborren finns i hela Finland med undantag av landets allra nordligaste del. Oavsett om du fiskar till havs, i små tjärnar eller i stora insjöfjärdar har du stora möjligheter att få en nätt abborre på kroken.

Till följd av de varma somrarna på 2000-talet har abborrbestånden i Finland blivit betydligt starkare, och abborrar på mellan ett halvt och ett kilo är vanliga i finska vatten.

Abborren leker i maj. Den börjar hugga på drag i juni, när vattnen blir varmare. Fiskesäsongen fortsätter till slutet av hösten.

Fotograf: Veli-Pekka Räty 
På sommaren rör sig abborren i ytskiktet ute på fjärdarna. Då ger trolling bra fångster.
På sommaren rör sig abborren i ytskiktet ute på fjärdarna. Då ger trolling bra fångster.
 

Var och hur kan man fiska abborre?

Det bästa fisket under den isfria säsongen sker under semesterperioden i juli–augusti. Då finns abborren också i strandvattnen. På sommaren är bryggan vid sommarstugan ofta en bra fiskeplats. Trädstammar som fallit i vattnet eller risvasar som du tillverkar själv ökar möjligheterna till fångst.

Med jigg och spö för bottenmete får du abborre på grunda ställen och i sund, ofta på 1–5 meters djup. Ibland kan långgrunda vikar ge fantastiska fångster. I bra sjöar för siklöja trivs abborren även i ytvattnen ute på fjärdarna. Där kan du släpfiska efter dem med wobbler.

Fotograf: Risto Jussila 
Jiggar med neonfärger fungerar bra i mörka vatten.
Jiggar med neonfärger fungerar bra i mörka vatten.
 

Nära bottnen med jigg och spö

Abborrsäsongen fortsätter under hela hösten. Grunda ställen nära djupa vatten och sund med strömmande vatten är toppenplatser. I september–oktober bildar abborren stim och hugger på jigg, spinnare och spö för bottenmete. Under en bra dag kan du dra upp stora abborrar. När den första abborren nappar på jiggen, ser du hur hela stimmet stiger upp till ytan. När abborren är på hugget hinner jiggen knappast sjunka under ytan innan den befinner sig i gapet på en glupsk abborre.

På hösten hittar du abborren på 5–10 meters djup, beroende på sjön. Ibland finns abborren alldeles vid ytan. Fina fiskeställen hittar du ofta där måsarna slår ner i vattenytan. Där är storabborrarna i färd med att jaga nors.

Abborrfiskaren föraktar inte heller små sjöar. Många små vatten kan ge verkliga bjässar som fångst. På en god dag kan en skogstjärn belöna abborrfiskaren med en rekordfisk på upp till dryga kilot.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
När tjärnarna täcks av höstens första klara kärnisar är den bästa säsongen inne.
När tjärnarna täcks av höstens första klara kärnisar är den bästa säsongen inne.
 

Pimpelfiskarens vanligaste fångst

De bästa fångstsäsongerna på vintern är när isen lägger sig på sjöarna och i mars–april. I sjöar med klart vatten finns abborren på stora djup, under den bästa fiskesäsongen i 7–15 meter. Fångstdjupet varierar betydligt beroende på vattendrag, och på våren kan stim med stora abborrar finnas på endast 1–2 meters djup.

På midvintern är abborren mer passiv och uppehåller sig på 2–6 meters djup.

Vertikalpirkar, balanspirkar och mormyskor är bäst för abborrfiske. Oftast hugger en stor abborre en balanspirk en–två meter ovanför bottnen.

Det finns oändligt många bra fiskeställen för pimpelfiske. Abborre finns i branterna vid grynnor, i sund och i strandbankar. Varje pimpelfiskare har sitt hemliga fiskeställe för stora abborrar. För att bevara sin hemlighet ger han andra fiskare vilseledande information.

En av Finlands största abborre på 2000-talet fångades med pirk i Kukkianjärvi i Luopiois i Mellersta Finland.

Fotograf: Ismo Kolari 
Rautavesi, Sastamala.
Rautavesi, Sastamala.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 

Utbredning: så gott som i hela landet
Normal storlek: 20–500 g
Rekordfångst i Finland sedan 2000: 2,87 kg
Bästa säsong: 1.6.–31.9.

TOP 5

1. Vattenytan kokar när abborren jagar småfisk i augusti–september.

2. Ett stim börjar hugga ditt bete.

3. En stor abborre hugger på en balanspirk.

4. Pimpelfiske under de ljusa vårmorgnarna i april.

5. Färsk abborre i stekpannan.

Tilläggsinformation

At some point in their life, almost every Finn has sat by an ice hole, ice-fishing for perch, the national fish of Finland.