Kalastusmatkailijan opas ja luotsi tuhansien järvien maassa 
  Suomi
 
Etusivu Alueet Vesistöt Kalalajit Kalastustavat Palvelut Hyvä tietää  
FishinginFinland.fi > Hyvä tietää > Kalastusalan järjestöt 
Kalapaikkana Suomi
Uutiset
Kalastusluvat
Kalatapahtumat
Historia ja perinteet
Kalastusalan järjestöt
Kalaruoat
Turvallisuus
Videoita
Matkustusinfo
   
   
Lappi Järvi-Suomi Länsirannikko Etelä-Suomi ja saaristoalue

   
Mökkimajoitusta kalastajille
Mökkimajoitusta kalastajille

   
Opastettuja kalastusretkiä
Opastettuja kalastusretkiä

   
Kalastusvälineliikkeet
Kalastusvälineliikkeet

Järjestöt

 

Kalatalouden organisaatiot pyrkivät edistämään kalavesien järkevää käyttöä ja hoitoa.

Kuva: Ari Saura 
Sähkökoekalastusta Kymijoella.
Sähkökoekalastusta Kymijoella.
 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kalastuksen valtionhallinnosta Suomessa. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset ovat alueellisia kalastusasioista vastaavia viranomaisia.

Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa kalastuksesta ja kalakannoista kalastuksen järjestämisen ja kalavesien hoidon pohjaksi. Seurantaa tekevät myös yliopistot, alan järjestöt ja konsulttitoimistot. Tutkimuksen avulla suomalaisia kalavesiä voidaan hyödyntää kestävän käytön periaatteella ja pitää yllä luonnon monimuotoisuutta.

Kuva: Ari Saura 
Smolttiruuvin avulla seurataan meritaimenen vaelluspoikasmääriä Tornionjoen sivujoella Pakajoella.
Smolttiruuvin avulla seurataan meritaimenen vaelluspoikasmääriä Tornionjoen sivujoella Pakajoella.
 

Kalatalouden neuvontajärjestöt, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä niiden maakunnalliset aluejärjestöt antavat neuvontaa kalastajille ja kalavesien omistajille ja huolehtivat kalatalouden edistämisestä.

Suomessa on paljon kalastusseuroja ja yhdistyksiä, jotka järjestävät kilpailuja ja muuta toimintaa laajoilla kalavesillämme.

Suomen Kalastusopaskilta pyrkii parantamaan kalastusoppaiden ammattitaitoa ja yhteistoimintaa sekä kalastusmatkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Vedet pääosin yhteisomistuksessa

Suurin osa Suomen kalavesistä on osakaskuntien omistuksessa. Osakaskuntia on noin 20 000. Vesialueita omistavat myös valtio, kunnat ja yksityishenkilöt. Vesialueen omistaja päättää kalastuksesta ja myöntää kalastusluvat.

Suomi on jaettu yli 118 kalatalousalueeseen, jotka toimivat vesialueiden omistajien ja käyttäjien yhteistyöelimenä. Kalatalousalueet yhtenäistävät kalastusta ja kalavesien hoitoa isommilla vesistökokonaisuuksilla ja myyvät viehekalastuslupia laajoille alueille.

Kuva: Jari Tuiskunen 
Kalastusalan järjestöt innostavat nuoria kalastusharrastuksen pariin.
Kalastusalan järjestöt innostavat nuoria kalastusharrastuksen pariin.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024