Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskemetoder > Kräftfiske 
Spinnfiske
Jiggfiske
Trolling
Flugfiske
Mete
Pimpelfiske
Kräftfiske
Andra fiskemetoder
   
   
Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

   
Stugor
Stugor

   
Fiskeguider
Fiskeguider

   
Fiskeredskap
Fiskeredskap

Kräftfiske

 

Fotograf: Raputietokeskus
Kräftfiske är roligt. Iso-Roine, Hauho. Saimen. Den årliga flodkräftsfångsten är 1–1,5 miljoner kräftor. Kräftmjärdarna läggs vanligtvis ut i kvällsskymningen.
Kräftfiske är roligt. Iso-Roine, Hauho.


Vad kan vara trevligare än att lägga ut kräftmjärdarna en höstkväll när det skymmer och ro ut för att vittja dem på morgonen. Fångsterna av signalkräfta i de stora sjöarna i Södra Finland har ökat med svindlande fart, vilket betyder att det rasslar allt oftare i mjärdarna.

Säsongen för kräftfiske inleds den 21 juli klockan 12 och slutar i slutet av oktober. Den bästa säsongen pågår fram till mitten av september.

   

Signal crayfish are caught on the rocky bottoms of lake shores and shoals. The suitable catch depth is usually 3 to 6 metres. Crayfish parties in good company represent the Finnish autumn atmosphere at its best.

Signalkräftan trivs på steniga stränder

Signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) fångas på stenbotten i sjöstränder och vid grynnor. Platser med näckros och områden nära trädstammar som fallit i vattnet är bra fångstställen. Ett bra fångstdjup är 3–6 meter, men signalkräftorna rör sig så långt som det finns stenar på botten. Kräftfiskaren kan också få en fin fångst även på bara en meters djup.

Kräftornas rörelser är säsongberoende, och de bästa fångstområdena varierar under kräftsäsongen. När kräftorna ömsar skal är fångsterna dåliga. De stora signalkräftorna beger sig ibland till alldeles jämna ytor på botten för att äta.

Fotograf: Jari Salonen 
Signalkräftan trivs i Pyhäjärvi i Tammerfors.
Signalkräftan trivs i Pyhäjärvi i Tammerfors.
 

De populäraste redskapen är rörformade mjärdar av plast. De ger bra fångst och är lätta att hantera. Mört är det bästa och mest använda agnet, men även andra fiskarter duger för kräftan.

Mjärdarna kan läggas i vattnet var för sig eller fastbundna i en lina med 5–10 meters mellanrum. En vanlig metod är att lägga mjärdarna på kvällen och vittja dem på morgonen, men signalkräftan går i mjärde även på dagen. När vattnet är varmt, hålls agnet inte färskt länge.

Fotograf: Raputietokeskus 
Koka kräftorna i saltlag med dill i cirka 10 minuter.
Koka kräftorna i saltlag med dill i cirka 10 minuter.
 

De stora sjöarna perfekt för kräftfiske

Möjligheterna att fiska efter kräftfiske har ökat betydligt i de stora sjöarna i södra Finland i takt med att signalkräftbestånden har vuxit. Bra vatten för kräftfiske är bl.a. södra Saimen, Kukkia, Pälkänevesi, Roine, Näsijärvi, Päijänne, Pyhäjärvi i Säkylä och Pyhäjärvi i Tammerfors.

Den inhemska flodkräftan (Astacus astacus) finns i många småsjöar och älvar. Kräftpesten har förstört de bästa kräftbestånden och för att förhindra spridningen av kräftpesten ska mjärdarna desinficeras om de flyttas till ett annat vattendrag. Flodkräftan trivs på grunt vatten, och den fångas vanligen på 1–2 meters djup. I bäckar och på alldeles grunt vatten kan man fånga flodkräfta med håv eller rentav med bara händer.

Fotograf: Ismo Kolari 
Hösten är kräftskivornas tid.
Hösten är kräftskivornas tid.
 

Kräftskivan ger stämning

Kräftor kokas i 3–4 procents saltlag som kryddas med dill och litet socker. Kräftorna serveras avkylda med rostbröd, tilltugg, vittvin och andra drycker. En kräftskiva i gott sällskap är finländsk höststämning när den är som bäst.

5 napp:

• En snaps till den första stjärten
• En snaps till den andra stjärten
• En snaps till den tredje stjärten
• En snaps till den fjärde stjärten
• Och se'n blir det svårt att hålla räkningen…

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024