Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskemetoder > Flugfiske 
Spinnfiske
Jiggfiske
Trolling
Flugfiske
Mete
Pimpelfiske
Kräftfiske
Andra fiskemetoder
   
   
Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

   
Stugor
Stugor

   
Fiskeguider
Fiskeguider

   
Fiskeredskap
Fiskeredskap

Flugfiske

 

Fotograf: Kimmo Pöri
Tiden står stilla. Flugfiskare som undersöker insekter. Kairijoki, Savukoski. Ödemarken i Kaldoaivi, Enare. Flytringen är ett utmärkt hjälpmedel. Laxflugor. Till vänster rörflugor, som är speciellt populära i laxälvarna som mynnar i Finska viken och Bottniska viken. I mitten olika vingförsedda laxflugor som man bl.a. använder i kast- och roddfiske i Tana älv. Uppe till höger tre ytflugor för laxfiske.
Tiden står stilla.


Älvarna och sjöarna i Finland är en fin miljö för flugfiskaren. Det rika fiskbeståndet och den stora mängden fiskevatten erbjuder mångsidiga möjligheter för flugfiske. Det är lätt för flugfiskaren att ta sig till fiskevattnen.

På traditionella fiskeställen vid älvarna fiskar man efter öring, harr och regnbåge. Där är utrustning i klass 4–6 lämplig. Om du tänker åka till laxälvarna behöver du utrustning i klass 8–12.

De vanligaste flugmodellerna är bundna i naturens färger och efterliknar olika utvecklingsstadier av natt- eller dagsländor. I sortimentet ingår även streamers, som efterliknar fiskar, och leaches, som liknar iglar. Vid fiske efter regnbågsöring används granna flugor.

En vanlig storlek på kroken är 2–10. Utrustningen väljs efter älvens storlek och vattnets djup. När vattnet är lågt kan man fiska med lättare utrustning.

Fotograf: Jari Salonen 
Det måste finnas många alternativ i flugasken.
Det måste finnas många alternativ i flugasken.
 

Öring och regnbåge året runt

Säsongen för flugfiske börjar i april, då bäcksländan börjar kläckas, och slutar då fridlysningstiden börjar i september. Flugfiske ger trevliga överraskningar på linan även på senhösten och vintern.

Den viktigaste fångstarten i norra Finland är harren, som finns i nästan alla strömmande vatten och i många sjöar. I de kristallklara vattnen i Lapplands nordligaste delar har flugfiskaren unika möjligheter att komma i närkontakt med vilda harrar som kan väga upp till två kilo.

I många strömmande vatten är öring och regnbågslax de viktigaste fångstarterna. Vattnen i Övre Lappland, Lapska armen, Vätsäri och Kaldoaivi vildmarksområden samt forsarna i Kuusamo bjuder på utmärkt fiske efter vild öring. Även forsrutterna i mellersta Finland och forsarna i Ruunaa är populära.

Fotograf: Kimmo Pöri 
Forsarna i Ruunaa är bland de populäraste fiskeställena i östra Finland.
Forsarna i Ruunaa är bland de populäraste fiskeställena i östra Finland.
 

Laxälvarna kräver stark utrustning

Finlands laxälvar erbjuder flugfiskaren utmärkta möjligheter att få verkliga jättefiskar på kroken. Särskilt i Tana älv är flugfiske och laxrodd populära och fångstgivande fiskemetoder. Den lätta utrustningen ska du dock lämna hemma eftersom du kan få en fisk på över 20 kilo på kroken.

Sik är en krävande art för flugfiskaren, men under toppsäsongen kan fångsterna bli goda. På många ställen infaller den bästa säsongen i början av sommaren.

Stor sik fångas i ödemarksvattnen i Lappland, men lika sannolikt är det att jättesiken nappar i viken utanför sommarstugan. Sjöarna i Hossaområdet i Suomussalmi är kända för sina stora sikar, likaså sjön Valkeinen i Lestijärvi.

Fotograf: Veli-Pekka Räty 
I Tana älv kan flugfiskaren fånga sitt livs fisk.
I Tana älv kan flugfiskaren fånga sitt livs fisk.
 

Gäddan böjer flugspöet

Allt fler flugfiskare ger sig ut på fiskevattnen för att fånga gädda. Det är billigt att komma i gång och fångstsäkerheten god. Snart kan en jättegädda på över tio kilo böja ditt flugspö.

Flugfiskaren letar efter gädda i grunda vatten, i vasskanter och längs grynnor. Med fluga är det lätt att finkamma grunda ställen som är svåra att komma åt med andra beten.

Vid gäddfiske används stora streamers och tubflugor med stora krokar. Färgerna varierar beroende på tidpunkten och vattnets färg. Även tekniken för hemtagning varierar. När vattnet är kallt ska du ta in linan långsamt och hålla långa pauser. När vattnet är varmt kan rytmen vara snabbare.

I södra Finlands älvar kan du också fiska efter färna, asp och id. I många sjöar och strömmande vatten finns stor mört, som tidvis gärna hugger på fluga.

Sommarnatt vid en brusande fors, en lägereld på stranden och ett flugspö i handen – det är drömmen för många fiskare. Ofta blir stämningen fulländad när en baddare hugger på flugan. Då är fiskaren på rätt plats i rätt ögonblick.

Fotograf: Jani Ollikainen 
Flugfiske efter gädda har blivit allt populärare, i synnerhet på kusten.
Flugfiske efter gädda har blivit allt populärare, i synnerhet på kusten.
 
 
ongelmallinen toiminto koe
© FishinginFinland.fi 2013–2024
 
The rod starts bending on a Lappish mountain river and a strong tail soon splashes at the surface. An angler has established contact with a wild grayling.