Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Fiskemetoder > Andra fiskemetoder 
Spinnfiske
Jiggfiske
Trolling
Flugfiske
Mete
Pimpelfiske
Kräftfiske
Andra fiskemetoder
   
   
Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

   
Stugor
Stugor

   
Fiskeguider
Fiskeguider

   
Fiskeredskap
Fiskeredskap

Andra fiskemetoder

 

Fotograf: Risto Jussila
Senhösten är säsongen för siklöja. Katsan är ett populärt fiskeredskap i fritidsfisket. På våren fungerar den bra för braxenfiske. På vintern läggs näten ut under isen. Kallavesi, Kuopio. Not är en av de äldsta fiskeredskapen. Notdragningsförevisningar och -program ordnas runt om i Finland.
Senhösten är säsongen för siklöja.


Utöver spinnfiske använder finländarna också många andra metoder för att fiska efter olika fångstarter. De populäraste fiskeredskapen är nät och katsor.

Tidigare hade fisket till husbehov stor betydelse för befolkningens kosthåll. Traditionen att utnyttja de förnybara fiskresurserna är stark även i det moderna fritidsfisket.

Nät är effektiva fiskeredskap och de kan användas mångsidigt året runt. Med nät fiskar man efter sådana arter som är mycket svåra att fånga med andra redskap. Typiska fångstarter vid nätfiske är siklöja, strömming, sik, braxen och lake, som är bland de vanligaste arterna i våra vatten.

Ett bra fiskeställe är en bank där vattnet blir lämpligt djupare. Siklöjenät läggs i mellanlagren eller i botten av sänkor på fjärdarna.

Ibland hettar debatten om nätfiskets effekter på fiskbestånden till. Många spöfiskare skulle gärna begränsa fisket med nät. I de omfattande fiskevattnen i Finland finns det plats för många olika fiskemetoder, och många vatten och fiskarter är underfiskade. Men i allt fiske måste man komma ihåg att följa principen om måttlighet.

Fotograf: Veli-Pekka Räty 
I Kukkolankoski i Torne älv håvar man sik.
I Kukkolankoski i Torne älv håvar man sik.
 

Enkelt att fiska med katsa

Katsan är stugägarens viktigaste fiskeredskap. En katsa som lagts i ändan av bryggan eller intill ett skär är ett bra fångstredskap för abborre och mört. Om vårarna kan man använda katsan för att fiska efter gädda i grunda vatten. På vintern kan katsor läggas i lågt vatten under isen för att fånga lake.

Lake fångas också med ryssjor, som får hänga vertikalt eller läggs horisontellt på botten. Med ryssjor fiskar man om vårarna efter gädda, braxen och andra mörtfiskar, och på vissa ställen även gös.

Ljustring är spännande

Ljustring är en intressant form av fiske under de mörknande höstkvällarna. Fiskaren står i båtens för och lyser upp botten med en effektiv lampa. När fiskaren ser en fisk, fångar han den med ljustret. De viktigaste fångstarterna vid ljustring är gädda och braxen.

Fotograf: Risto Jussila 
På vintern läggs gäddkrokarna ut under isen på ett par meters djup längs sänkornas kanter. Toisvesi, Virdois.
På vintern läggs gäddkrokarna ut under isen på ett par meters djup längs sänkornas kanter. Toisvesi, Virdois.
 

Gäddkrokar under isen

På vintern lägger fiskarna krokar med agn för gädda och lake under isen. Gäddkrokarna läggs vid bankar i ett par meters djup. Med dem kan man till och med fånga stora gäddor.
Krokarna för lake läggs ut på grunda vatten där laken leker i januari.

På sommaren är långrev ett traditionellt redskap för fiske med krok. en långrev kan ha upp till 100 krokar på tafsar som är bundna vid själva långreven. Krokarna agnas med mask eller fisk. Fångstarterna är gädda, abborre, gös, ål och braxen. På fjärdarna i Saimen fiskar man efter insjölax och öring med långrev.

Fisket med olika krokredskap är intressant, spännande och ibland också mycket fångstgivande.

Vattenområdenas ägare säljer tillstånd för redskapsfiske. I vissa hyrstugor ingår rätten till redskapsfiske i stughyran.

Fotograf: Risto Jussila 
Fiske med långrev är en spännande form av fiske.
Fiske med långrev är en spännande form av fiske.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024