Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Bra att veta > Organisationer 
Fiske i Finland
Nyheter
Fisketillstånd
Fiskeevenemang
Historia och traditioner
Organisationer
Fiskmat
Säkerhet
Videos
Reseinformation
   
   
Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

   
Stugor
Stugor

   
Fiskeguider
Fiskeguider

   
Fiskeredskap
Fiskeredskap

Förvaltning, forskning och organisationer

 

Organisationerna inom fiskerihushållningen arbetar för att fiskevattnen sköts och används på ett sunt sätt.

Fotograf: Ari Saura 
Provfiske med elektrisk utrustning i Kymmene älv.
Provfiske med elektrisk utrustning i Kymmene älv.
 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den statliga förvaltningen av fisket i Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralerna är de regionala ansvarsmyndigheterna för fisket.

Naturresursinstitutet producerar information om fisket och fiskebestånden. Informationen används bl.a. för administration av fisket och skötseln av fiskevattnen. Uppföljning utförs även av universitet, branschorganisationer och konsultföretag. Forskningen gör det möjligt att använda fiskevattnen i Finland enligt principerna för hållbart utnyttjande och främjande av mångfalden i naturen.

Fotograf: Ari Saura 
Med hjälp av en smoltskruv kan man följa upp antalet vandrande laxyngel. Pakajoki, Torne älv.
Med hjälp av en smoltskruv kan man följa upp antalet vandrande laxyngel. Pakajoki, Torne älv.
 

Rådgivningsorganisationerna inom fiskerihushållningen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation och deras regionala organisationer erbjuder fiskare och fiskevattnens ägare rådgivning och arbetar för att främja fiskerihushållningen.

I Finland finns många fiskeklubbar och föreningar som ordnar tävlingar och andra aktiviteter på de vidsträckta fiskevatten.

Vattnen i huvudsak i samägo

Största delen av fiskevattnen i Finland ägs av delägarlag. Det finns cirka 20 000 delägarlag i landet. Även staten, kommuner och privatpersoner äger vattenområden. Vattenområdets ägare beslutar om fisket och beviljar fisketillstånden.

Finland har delats in i 118 fiskeriområden som fungerar som samarbetsorgan för vattenområdenas ägare och användare. Fiskeriområdena samordnar fisket och skötseln av fiskevattnen inom större fiskevattenshelheter och säljer tillstånd för spinnfiske på stora områden.

Fotograf: Jari Tuiskunen 
Organisationerna i fiskeribranschen sporrar unga att börja fiska.
Organisationerna i fiskeribranschen sporrar unga att börja fiska.
 
 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024