Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Bra att veta > Fisketillstånd 
Fiske i Finland
Nyheter
Fisketillstånd
Fiskeevenemang
Historia och traditioner
Organisationer
Fiskmat
Säkerhet
Videos
Reseinformation
   
   
Lappland Insjöfinland Västkusten Södra Finland, skärgård

   
Stugor
Stugor

   
Fiskeguider
Fiskeguider

   
Fiskeredskap
Fiskeredskap

Fisketillstånd

 

Det är lätt att fiska i Finland. Mete, pimpelfiske och fiske med strömmingshäckla är allemansrättigheter som inte förutsätter fisketillstånd. Dessutom får personer under 18 och över 70 och personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023 spinnfiska avgiftsfritt med ett spö.

Övrigt fiske kräver fisketillstånd, och personer mellan 18 och 69 år* ska dessutom betala statens fiskevårdsavgift. Spöfiskare kan efter att ha betalat fiskevårdsavgiften fiska med ett spö i hela landet på alla de områden där man tidigare har betalat en länsspecifik avgift.

Fotograf: Jari Salonen 
I Kattilakoski i Ruunaa fiskaren kan hyra hela fiskestället.
I Kattilakoski i Ruunaa fiskaren kan hyra hela fiskestället.
 

Vilka tillstånd behöver jag?

Fall 1.
Jag metar och pimpelfiskar.
Du behöver inga tillstånd – med undantag av forsar, fiskedammar och andra specialobjekt.

Fall 2.
Jag spinnfiskar och släpfiskar med ett spö på sjön eller havet.
Om du är mellan 18 och 69 år*, ska du betala statens fiskevårdsavgift. Om du är under 18 eller över 70 behöver du inga tillstånd. På "plantera och fiska"-sjöar behöver du alltid tillstånd av vattenområdets ägare, oberoende av din ålder.

Fall 3.
Jag fiskar med fluga och drag i forsar.
Du ska betala statens fiskevårdsavgift (18–69 år*) och få tillstånd av vattenområdets ägare.

Fall 4.
Jag släpfiskar med flera spön.
Du ska betala statens fiskevårdsavgift (18–69 år*) och få tillstånd av vattenområdets ägare. Till många stora sjöar kan man köpa ett gemensamt tillstånd, som omfattar hela sjön eller en del av den.

Fall 5.
Jag fiskar med nät och katsor och andra stående redskap, och jag fiskar också efter kräfta.
Du ska betala statens fiskevårdsavgift (18–69 år*) och få tillstånd av vattenområdets ägare. Till vissa stora sjöar kan man köpa ett gemensamt tillstånd, som omfattar hela sjön eller en del av den.

*Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023.

Var ska jag köpa fisketillstånden?

Det finns tre sätt på vilken du kan betala din fiskevårdsavgift. 1) Webbutiken http://www.eraluvat.fi/se, 2) servicenumret 020 69 2424 (vardagar 8–16) och 3) servicedisk; R-kiosker eller Forststyrelsens naturum.

Tillstånd av vattenområdets ägare och gemensamma tillstånd säljs bland annat i fiskeutrustningsaffärer, på bensinstationer och i byråer för turistinformation. Fisketillstånd till vattenområden som ägs av staten säljs av Forststyrelsen, och dessa tillstånd kan du också köpa per mobiltelefon.

Fotograf: Jari Salonen 
Personer som är under 18 eller har fyllt 70 eller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023 behöver inte betala statens fiskevårdsavgift.
Personer som är under 18 eller har fyllt 70 eller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023 behöver inte betala statens fiskevårdsavgift.
 

Var hittar jag reglerna?

Reglerna för fisket i de aktuella fiskevatten finns vanligen att få när man köper fisketillstånd. Alternativt finns de på internet. Dessutom iakttas de riksomfattande fridlysningstiderna och minimimåtten för fiskarna (se presentationen av fiskarterna). De lokala reglerna kan avvika från dessa (se presentationen av vattendragen).

Tänk också på andra människor. Fiska inte för nära en bebodd strand. Då orsakar du inte störningar i onödan.

Vad kostar tillstånden?

Det är förmånligt att fiska. Ett ettårigt tillstånd för fiske i en sjö kostar i allmänhet några tiotals euro och ett dagstillstånd till en fors kostar från några euro till några tiotals euro.

Fiskevårdsaviften är 47 euro för 1 år, 16 euro för 7 dygn och 6 euro för 1 dygn.

På Åland kräver allt fiske vattenägarens tillstånd.

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024