Fisketuristens guide till de tusen sjöarnas land 
  Svenska
 
Hem Områden Vatten Fiskarter Fiskemetoder Tjänster Bra att veta  
FishinginFinland.fi > Bra att veta > Nyheter 
Fiske i Finland
Nyheter
Fisketillstånd
Fiskeevenemang
Historia och traditioner
Organisationer
Fiskmat
Säkerhet
Videos
Reseinformation
 
<< Alla nyheter

Nytt rekord på gös 14,09 kg

 
Rekordfisknämnden har under det senaste året godkänt nio nya rekord. På listan över finska rekord från 2000-talet finns nu 76 fiskarter och sex kräftarter.

De nya rekorden är gös 14,09 kg, svartmunnad smörbult 0,168 kg och faren 1,124 kg, samt av de små, mindre än hundra gram vägande arterna flodnejonöga (sötvatten) 23,5 cm, oxsimpa 14,7 cm, bäcknejonöga 16,9 cm, blåtobis 14 cm, bäckspigg 5,3 cm och slamkrabba 2,54 cm.

Flodnejonöga delades in i två klasser

På rekordfisknämndens möte i februari beslöt man att dela in observationerna av flodnejonögon i två klasser: nejonögon från havet och nejonögon från sötvatten. Nejonögonen som lever i havet och stiger upp i floderna är klart större än sina släktingar i insjöarna. Genom indelningen hoppas man få nya observationer av stora nejonögon i insjösystemen. Andra arter som på rekordfisklistan delats in på motsvarande sätt är lax, öring och hornsimpa.

Förutom de finska rekordfiskarna samlar rekordfisknämnden in uppgifter om alla stora fiskar och kräftor. All information som meddelas till nämnden förs in i rekordfiskregistret. Registret finns på adressen www.ahven.net/rekordfiskar. Blanketter och anvisningar för anmälning av rekordfiskar finns på samma adress.

Bild: Toni Ikävalko och Eero Mattila med två gigantiska gösar. Den andra är en ny rekordfisk.(Foto: Toni Ikävalko).

(04.03.2014)

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2024