Kalastusmatkailijan opas ja luotsi tuhansien järvien maassa 
  Suomi
 
Etusivu Alueet Vesistöt Kalalajit Kalastustavat Palvelut Hyvä tietää  
FishinginFinland.fi > Hyvä tietää > Uutiset 
Kalapaikkana Suomi
Uutiset
Kalastusluvat
Kalatapahtumat
Historia ja perinteet
Kalastusalan järjestöt
Kalaruoat
Turvallisuus
Videoita
Matkustusinfo
   
   
Mökkimajoitusta kalastajille
Mökkimajoitusta kalastajille

   
Opastettuja kalastusretkiä
Opastettuja kalastusretkiä

   
Kalastusvälineliikkeet
Kalastusvälineliikkeet
<< Kaikki uutiset

Tenojoen luvat myyntiin – tulvahuippua odotellaan kesäkuun puolella (päivitetty 20.5.2020)

 
Toisin kuin Etelä-Suomessa, Lapin tuntureilla nietokset ovat olleet tänä talvena korkeat ja paikoitellen on vielä metri lunta tälläkin hetkellä. Tenojokilaaksossa lumien ja jäiden sulaminen on edistynyt hitaasti, joten ennusteiden mukaan tulvahuippu siirtynee useita viikkoja normaalia myöhemmäksi kesäkuun alkupuolelle.

Maanantaina 18.5. käynnistyi venekalastuslupien myynti tulevalle kalastuskaudelle. Luvat myytiin nopeasti loppuun suosituimmilta viikoilta, ja tiistaina venelupia oli jäljellä Suomen lupakaupassa enää lähinnä Nuorgamin kalastusvyöhykkeelle alku- ja loppukauteen ja Vetsikon alueelle heinäkuun lopulle ja elokuun alkuun. Norjan lupakaupassa venelupia on kuitenkin vielä runsaasti jäljellä. Rantakalastuslupien myynti starttasi keskiviikkona 20.5.2020. Kuten edellisinä vuosina, myös tällä kertaa lupakaupan palvelin ruuhkautui ja systeemi jumittui. Jonoon ehdittiin laittaa muutamassa minuutissa 12 000 lupavarausta.

Suomen ja Norjan yhteenlasketut kesän 2019 lohisaaliit jäivät Tenolla tilastohistorian pienimmiksi, noin 40 tonniin. Yleensä pääosan kappalemääräisestä saaliista muodostavien yhden merivuoden lohien, tittien määrä oli poikkeuksellisen pieni. Sen sijaan kahden merivuoden lohijalkoja saatiin kohtalaisen hyvin. Lohentuotannon kannalta merkittävien isojen 3–4 merivuoden lohien osuus on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Uudelleenkutevien lohien määrä on niiden sijaan lisääntynyt.

Kalastusrajoituksilla elvytetään lohikantoja
Vuosien 2017−2019 saaliit ovat olleet aiempia vuosia vaatimattomampia, mikä on osittain johtunut uuden kalastussäännön mukanaan tuomista merkittävistä kalastusrajoituksista. Lupien rajoittamisella vähennetään loheen kohdistuvaa kalastusta ja pyritään vahvistamaan lohikantoja, joiden tila on toivottua heikommassa kunnossa erityisesti Tenojoen latvavesien osalta. Jokeen asennetun kaikuluotaimen ohi ylävirtaan arvioitiin nousseen viime kaudella vain noin 20 000 lohta, kun kaudella 2018 nousijoiden määräksi laskettiin yli 30 000 lohta.

Ennen vuotta 2017 kalastuslupia myytiin ostohalukkuuden mukaan. Tällä hetkellä luvat on kiintiöity siten, että sekä ulkopaikkakuntalaisille myytäviä venelupia että rantalupia on kumpiakin myynnissä 11 000 vuorokaudelle. Kiintiö on jaettu puoliksi Norjalle ja Suomelle. Suomen kiintiöstä, joka jakaantuu venekalastuksen suhteen 4 lupavyöhykkeeseen ja rantakalastuksen suhteen 5 vyöhykkeeseen, 30 % on varattu ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille eli kiinteistönomistajille. Mikäli erityiskiintiöön kuuluvia lupia jää lunastamatta kalastusta edeltävän viikon perjantaihin klo 15 mennessä, luvat vapautuvat yleiseen myyntiin. Kalastusluvat on kiintiöity erikseen jokaiselle kalastuskauden viikolle siten, että parhaan sesongin viikoille kiintiöt ovat suurimmat.

Harreja, siikoja, meritaimenia ja kyttyrälohia
Lohen ohella Tenojoesta voi saada perhon päähän ison harrin tai siian, jotka ovat erinomaisia ruokakaloja. Myös meritaimenia tavataan harvakseltaan. Terävähampaiset taimenet pureskelevat helposti perhon kierteet auki. Vuonna 2019 Tenoon ja muihin Pohjois-Atlantin lohijokiin nousi runsaasti Tyynenmeren alueelta lähtöisin olevia kyttyrälohia, jotka ovat alun perin peräisin Neuvostoliiton ajan siirtoistutuksista. Kyttyrälohet kuolevat kudun jälkeen, ja tämän vieraslajin poikaset lähtevät joesta merivaellukselle jo ensimmäisenä keväänään.

Tenon lupakauppa, Suomi
Tenon lupakauppa, Norja

Yläkuva: Monen Tenon kävijän ajatuksissa häämöttää jo ajatus kesän kohokohdasta, kalastusmatkasta lohen valtakuntaan. Mahdollisuus ison lohen saamiseen on aina olemassa. Tämä konkretisoitui viime vuonna Ala-Könkäällä kalastaneelle Janne Rautaselle, joka onnistui väsyttelemään rannalta perhovavallaan 23,14 kilon painoisen lohen kesäkuun 29. päivä. Tiukassa yli tunnin tiimellyksessä suosikkiperho oli lähellä repeytyä irti, mutta se kesti kuin kestikin kiinni ennätyskalan suussa! (Kuva: Eemeli Rautanen)

(19.05.2020)

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2020