Kalastusmatkailijan opas ja luotsi tuhansien järvien maassa 
  Suomi
 
Etusivu Alueet Vesistöt Kalalajit Kalastustavat Palvelut Hyvä tietää  
FishinginFinland.fi > Hyvä tietää > Uutiset 
Kalapaikkana Suomi
Uutiset
Kalastusluvat
Kalatapahtumat
Historia ja perinteet
Kalastusalan järjestöt
Kalaruoat
Turvallisuus
Videoita
Matkustusinfo
   
   
Mökkimajoitusta kalastajille
Mökkimajoitusta kalastajille

   
Opastettuja kalastusretkiä
Opastettuja kalastusretkiä

   
Kalastusvälineliikkeet
Kalastusvälineliikkeet
<< Kaikki uutiset

Uhanalaisten kalojen sanktioarvot tuhansia euroja

 
Toukokuun 2019 alusta kalastuslakiin lisättiin uudenlainen menettämisseuraamus. Kalastaja, joka käyttää kalastuslain kieltämää kalastustapaa, kalastaa kielletyllä alueella, rikkoo rauhoitusaikoja tai pyyntimittoja koskevia määräyksiä tai kalastaa kokonaan rauhoitettuja lajeja ja ottaa saaliikseen kielletyn kalan, on tuomittava menettämään valtiolle se arvo, joka kalalla lajinsa edustajana on. Myös kalastusasetuksessa ja rajajokien kalastusäännöissä määriteltyjen kalakiintiöiden ylittäminen voi johtaa menettämisseuraamukseen.

Rasvaevällisen taimenen arvo 2 440 €
Uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvot on lueteltu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa, joka tuli voimaan 17.5.2019. Kalojen arvo vaihtelee lajeittain ja alueittain. Rauhoitetun rasvaevällisen järvitaimenen saaliksi ottaminen Etelä- ja Keski-Suomen järvillä voi maksaa kalastajalle 2 440 €. Meritaimenen vastaava arvo on 3 260 €. Vuoksen vesistöalueella kokonaan rauhoitetun rasvaevällisen järvilohen arvo on kaikista suurin, 7 510 €.

Rasvaevällisten luonnonkalojen yksikköarvo on huomattavasti suurempi kuin eväleikattujen istukkaiden korvausarvo. Esimerkiksi itämeren lohen hintalappu meressä ja sisävesissä on 3 470 €. Rasvaeväleikatun Itämeren lohen arvo on vastaavasti 170 €.

Uudistuksella ja tuntuvilla sanktioilla tehostetaan uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä. Tähän saakka tuomiot kalastusta koskevien säännösten rikkomisesta ovat olleet usein melko mitättömiä. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuille eläimille ja metsästyslaissa säädetyille riistalajeille on jo aiemmin laissa säädetyt arvot, joita sovelletaan luonnonsuojelu- ja metsästysrikoksissa.

Seuraamusjärjestelmän tehostamisella on tarkoitus kitkeä pois salakalastusta ja piittaamattomuutta säädöksistä, joista on saatu viime vuosina törkeitäkin esimerkkejä mm. Kuurnan voimalaitospadon alapuolelta Pielisjoelta.

MMM:n asetuksen mukaiset korvausarvot:

1. Itämeren lohi meressä ja sisävesissä 3 470 €
2. Rasvaeväleikattu Itämeren lohi meressä ja sisävesissä 170 €
3. Jäämeren lohi sisävesissä 3 480 €
4. Järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 7 510 €
5. Rasvaeväleikattu järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 1 750 €
6. Järvilohi muualla kuin Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 280 €
7. Ankerias 3510 €
8. Nahkiainen 100 €
9. Taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3 260 €
10. Rasvaeväleikattu taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 390 €
11. Taimen sisävesissä leveyspiirin 67° eteläpuolella 2 440 €
12. Rasvaeväleikattu taimen sisävesissä leveyspiirin 67° eteläpuolella 260 €
13. Taimen sisävesissä leveyspiirin 67° pohjoispuolella 410 €
14. Rasvaeväleikattu taimen sisävesissä leveyspiirin 67° pohjoispuolella 80 €
15. Taimen purossa ja lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä 230 €
16. Harjus meressä 1 360 €
17. Harjus sisävesissä leveyspiirin 67° eteläpuolella 300 €
18. Harjus sisävesissä leveyspiirin 67° pohjoispuolella 100 €
19. Nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välillä 5 100 €
20. Nieriä muualla Vuoksen vesistössä 960 €
21. Nieriä Inarinjärvessä 240 €
22. Jokirapu 50 €
23. Siika mereen laskevassa joessa ja purossa 460 €

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Yläkuva: Alamittainen rasvaeväleikattu järvitaimen tulee päästää mahdollisimman pian takaisin veteen. Eväleikatun alamittaisen taimenen vapauttamisen laiminlyönnistä voi rapsahtaa Etelä- ja Keski-Suomen sisävesillä 260 € menettämisseuraamus. (Kuva: Ismo Kolari)

(21.05.2019)

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2019