Kalastusmatkailijan opas ja luotsi tuhansien järvien maassa 
  Suomi
 
Etusivu Alueet Vesistöt Kalalajit Kalastustavat Palvelut Hyvä tietää  
FishinginFinland.fi > Hyvä tietää > Uutiset 
Kalapaikkana Suomi
Uutiset
Kalastusluvat
Kalatapahtumat
Historia ja perinteet
Kalastusalan järjestöt
Kalaruoat
Turvallisuus
Videoita
Matkustusinfo
   
   
Mökkimajoitusta kalastajille
Mökkimajoitusta kalastajille

   
Opastettuja kalastusretkiä
Opastettuja kalastusretkiä

   
Kalastusvälineliikkeet
Kalastusvälineliikkeet
<< Kaikki uutiset

Kymijokeen kutualueita lohille ja taimenille

 
Kymijoessa parannetaan vaelluskalojen mahdollisuuksia lisääntyä rakentamalla kutualueita. Jo tänä syksynä ensimmäiset lohet kutevat tehdyillä soraikoilla. Tavoitteen toteutuessa joen luonnonpoikastuotanto voi lähes kaksinkertaistua. Tällä olisi merkittävä positiivinen vaikutus sekä joen edustan merialueella harjoitettavalle ammattikalastukselle ja jokialueen kalastusmatkailulle.

Projekti on saanut nimekseen Ilmasilta, koska soraistukseen käytetään osin helikopteria. Kymijoessa on paljon koski- ja virta-alueita, joille soran kuljettaminen olisi muuten vaikeaa tai mahdotonta.

Kymijoki on ollut merkittävin Suomenlahteen laskeva lohijoki. Se on tulvasuojelu-, uitto- ja voimataloustarkoituksiin useaan otteeseen perattu joki, jonka alkuperäinen luonnonpoikaspotentiaali on oleellisesti pienentynyt. Lisäksi Kymijoen ympäristö on pääosin savipitoista maata, jossa on hyvin vähän soraa. Kymijoen vallitseva pohjanlaatu onkin pääosin suurta kiveä, joka ei sovellu lohen luonnonlisääntymiseen kovinkaan hyvin.

Vain luonnonsora kelpaa lohille ja taimenille

Kymijoessa on heikosti kutupaikkoja esimerkiksi lohelle ja taimenelle. Kun saadaan oikeanlaista soraa, kalatkin löytävät sinne, sanoo Kari Taimisto hankkeen toteuttamisesta vastaavasta Cursor Oy:stä. Soran joukossa ei saa olla hienoa hiekkaa, vaan veden on päästävä liikkumaan soran sisässä, jotta mäti saa happea.

Kymijoen projektiin kutusoraa meni noin 2 800 tonnia. Tällä soramäärällä tehtiin kutualuetta yhteismäärältään noin 5 500 m2. Kunnostuskohteet ovat Piirteen-, Ahvion-, Kultaan- ja Pernoon koskialueilla.

Helikopteri hyvä työväline kunnostuksessa

Helikopterin käyttö sopii erinomaisesti leveän, syvän ja voimakasvirtaisen uoman soraistuksiin. Verrattuna kaivinkoneen käyttöön helikopterin etuina ovat soraistuksen onnistuminen virtaamasta riippumatta, työturvallisuus sekä maastolle ja kasveille aiheutuvat vähäiset vahingot. Kymijoen Ilmasilta-hanke valmistui elokuussa 2015.

Lähde: Markku Rekola ja Cursor Oy.

Kuva: "Vain luonnonsoraa voidaan käyttää, sillä kalliomurskeen terävät reunat voivat vahingoittaa kalan pyrstöä ja haitata kutemista." Kuva: Cursor.

Lisätietoja

(13.10.2015)

 
 
© FishinginFinland.fi 2013–2019